RGAA to Ogólne Wytyczne Dostępności dla Administracji wydane przez rząd francuski w ramach licencji otwartej (zobacz: terms and conditions).

Ta strona internetowa jest inicjatywą zespołu Fundacji PCJ Otwarte Źródła. Jest to wierna reprodukcja oryginalnych dokumentów w języku francuskim i angielskim poszerzona o polskie tłumaczenie.

Zastrzeżenie: Tłumaczenie specyfikacji na język polski zostało wykonane i udostępnione przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Autorzy tłumaczenia zastrzegają, że ma ono charakter roboczy oraz że ze względu na wysoki poziom złożoności prace nad weryfikacją zarówno jego poprawności merytorycznej, jak i językowej wciąż trwają. W tej witrynie dokonano różnych drobnych poprawek i uzupełnień tłumaczenia wykonanego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Tłumaczenie na język polski NIE JEST tłumaczeniem normatywnym. Jest ono dostępne wyłącznie w celach informacyjnych. Wersją normatywną jest oficjalną wersją RGAA w języku francuskim, zgodna z międzynarodowym standardem WCAG.

Kontakt

Jeśli wykryjesz błędy, masz sugestie lub chcesz wnieś wkład w rozwój projektu, odwiedź stronę repozytorium projektu na Github.

Jeżeli chcesz pomoc w udoskonaleniu polskiej wersji językowej, napisz do nas na Kuźnia Dostępnych Stron

Wydawca

Witryna jest opublikowana przez Fundację PCJ Otwarte Źródła i hostowana przez Smarthost.pl.

Podziękowania

Strona została napisana na Tiny Typo, przez Tanaguru, miłego smoka, który testuje twoją dostępność internetową.