RGAA 3.2017 – Bibliografia

Specyfikacja RGAA została sporządzona z wykorzystaniem szeregu materialów i dokumentów źródłowych. Niniejszy dokument podaje listę wykorzystnych pozycji.

Podstawowe dokumenty

Inne dokumenty