Kryteria RGAA 3 2017

Jak korzystać z RGAA

To repozytorium odnosi się do każdej treści HTML (HTML4, XHTML1 i HTML5). W niektórych testach wykorzystuje podstawowe środowisko testowe uwzględniające zestaw technologii wspomagających, przeglądarek i systemów operacyjnych, w którym powinna być sprawdzona w szczególności dostępność komponentów interfejsu zaprogramowanych w JavaScript. Szczegółowy opis podstawowego środowiska testowego znajduje się w sekcji Środowisko testowe.

Ważna uwaga dotycząca wszelkich treści wcześniejszych niż specyfikacja HTML5

Jeśli kod HTML strony nie jest kodem HTML5, elementy HTML5 (znaczniki i atrybuty) wymagane przez kryterium lub test nie mają zastosowania. Wszystkie inne kryteria lub testy mają nadal zastosowanie, w tym również właściwości ARIA. Poniższe kryteria i testy nie mają zastosowania:

Metoda walidacji

Dla każdego kryterium zgodność jest zdefiniowana w następujący sposób:

 • Zgodny (Z): wszystkie obowiązkowe testy zostały zaliczone (zakończone sukcesem);
 • Niezgodny (NZ): co najmniej jeden z wymaganych testów nie powiódł się (nie został zaliczony);
 • Nie dotyczy (ND): nie ma treści, której dotyczy kryterium.

Oprócz trzech powyższych stanów walidacji, RGAA proponuje dwa statusy dodatkowe:

 • Odstępstwo (O): istnieją treści, wobec których testowane kryterium nie ma zastosowania;
 • Nietestowane (NT): kryterium nie było testowane.

Odnośnie tego tematu można skonsultować przewodnik w języku francuskim: Jak sprawdza się zgodność z RGAA?

1. Obrazy

Zasada WCAG: Postrzegalność.

Zalecenie

Nadaj każdemu obrazowi będącemu nośnikiem informacji adekwatną alternatywę tekstową i szczegółowy opis, jeśli to konieczne. Powiąż legendy z ich obrazami. Zastąp obrazy tekstowe tekstem sformatowanym, jeśli to możliwe.

Kryterium 1.1 [A] Czy każdy obraz ma tekst alternatywny?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 1.1.1: Czy każdy obraz (znacznik img) ma atrybut alt?
 • Test 1.1.2: Czy każdy obszar (znacznik area) na mapie odsyłaczy ma atrybut alt?
 • Test 1.1.3: Czy każdy przycisk graficzny (znacznik input z atrybutem type="image") ma atrybut alt?
 • Test 1.1.4: Czy każdy obszar klikalny mapy odsyłaczy po stronie serwera posiada link na stronie?

Kryterium 1.2 [A] Czy dla każdego obrazu dekoracyjnego, który ma alternatywę w postaci tekstu, alternatywa ta jest pusta?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 1.2.1: Czy każdy obraz dekoracyjny (znacznik img), bez legendy, który ma atrybut alt, spełnia te warunki?
  • Treść atrybutu alt jest pusta (alt="").
  • Obraz dekoracyjny nie posiada atrybutu title.
  • Znacznik img nie ma roli, właściwości lub stanu ARIA, które mają na celu opisanie obrazu (przykładowo aria-label, aria-describedby, aria-labelledby).
 • Test 1.2.2: Czy każdy dekoracyjny obszar nieklikalny na mapie odsyłaczy (znacznik area bez atrybutu href, który ma atrybut alt, spełnia te warunki?
  • Treść atrybutu alt jest pusta (alt="").
  • Strefa nieklikalna nie posiada atrybutu title.
  • Znacznik area nie ma roli, właściwości lub stanu ARIA, które mają na celu opisanie obrazu (przykładowo aria-label, aria-describedby, aria-labelledby).
 • Test 1.2.3: Czy każdy dekoracyjny obraz z obiektu (znacznik object z atrybutem type="image/") bez legendy spełnia te warunki?
  • Znacznik object a atrybutaria-hidden="true".
  • Alternatywa w postaci tekstu między object a /object jest pusta.
  • Znacznik object ani żaden z jego znaczników potomnych nie ma atrybutu title.
  • Znacznik object ani żaden z jego znaczników potomnych nie ma roli, właściwości lub stanu ARIA, które mają na celu opisanie obrazu (przykładowo aria-label, aria-describedby, aria-labelledby).
 • Test 1.2.4: Czy każdy dekoracyjny obraz wektorowy (znacznik svg) bez legendy spełnia te warunki?
  • Znacznik svg ma atrybut aria-hidden="true".
  • Brak znaczników title i desc lub są puste.
  • Znacznik svg ani żaden z jego znaczników potomnych nie ma atrybutu title.
  • Znacznik svg ani żaden z jego znaczników potomnych nie ma roli, właściwości lub stanu ARIA, które mają na celu opisanie obrazu wektorowego (przykładowo aria-label, aria-describedby, aria-labelledby).
 • Test 1.2.5: Czy każda dekoracyjna bitmapa (znacznik canvas) bez legendy spełnia te warunki?
  • Znacznik canvas ma atrybut aria-hidden="true".
  • Treść między canvas a /canvas nie ma treści tekstowej.
  • Znacznik canvas ani żaden z jego znaczników potomnych nie ma atrybutu title.
  • znacznik canvas ani żaden z jego znaczników potomnych nie ma roli, właściwości lub stanu ARIA, które mają na celu opisanie obrazu (przykładowo aria-label, aria-describedby, aria-labelledby).
 • Test 1.2.6: Czy każdy dekoracyjny obraz wbudowany (znacznik embed z atrybutem type="image/…") bez legendy spełnia te warunki?
  • Znacznik embed ma atrybutaria-hidden="true".
  • Znacznik embed ani żaden z jego znaczników potomnych nie ma atrybutu title.
  • Znacznik embed ani żaden z jego znaczników potomnych nie ma roli, właściwości lub stanu ARIA, które mają na celu opisanie obrazu obrazu (przykładowo aria-label, aria-describedby, aria-labelledby).

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagę techniczną dotyczącą roli presentation.

Kryterium 1.3 [A] Czy dla każdego obrazu niosącego informację z alternatywą w postaci tekstu, alternatywa ta jest odpowiednia (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 1.3.1: Czy każdy obraz (znacznik img) niosący informację, który ma atrybut alt, spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Treść atrybutu alt jest adekwatna.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść właściwości aria-label jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby jest taka sama jak treść atrybutu alt.
 • Test 1.3.2: Czy dla każdego obszaru mapy odsyłaczy (znacznik area) niosącego informację, który ma alternatywę tekstową, ta alternatywa spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Treść atrybutu alt jest adekwatna.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść właściwości aria-label jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby jest taka sama jak treść atrybutu alt.
 • Test 1.3.3: Czy każdy przycisk graficznyu (znacznik input z atrybutem type="image"), który ma atrybut alt, spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Treść atrybutu alt jest adekwatna.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść właściwości aria-label jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby jest taka sama jak treść atrybutu alt.
 • Test 1.3.4: Czy każdy obraz z obiektu (znacznik object z atrybutem type="image/…") niosący informację spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Przy każdym obrazie z obiektu występuje bezpośrednio link przyległy umożliwiający wyświetlenie strony lub fragmentu tekstu zawierającego adekwatną alternatywę.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić obraz z obiektu adekwatnym tekstem alternatywnym.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić obraz z obiektu obrazem posiadającym adekwatną alternatywę.
 • Test 1.3.5: Czy każdy obraz obiekt (znacznik object z atrybutem type="image/…") niosący informację, który wykorzystuje własność aria-label, aria-labelledby lub atrybut title, spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu aria-label.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest identyczna jak fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby.
 • Test 1.3.6: Czy każdy obraz wektorowy (znacznik svg niosący informację spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Znacznik svg ma rolę ARIA role="img"
  • Znacznik svg ma właściwość aria-label z odpowiednią wartością, pasującą do atrybutu title w znaczniku svg, jeśli istnieje
  • Znacznik svg ma znacznik desc z odpowiednią treścią, równą atrybutowi title w znaczniku svg, jeśli istnieje.
  • Link przyległy daje dostęp do alternatywy z odpowiednią treścią, równą atrybutowi title w znaczniku svg, jeśli istnieje.
 • Test 1.3.7: Czy każdy obraz wbudowany (znacznik embed z atrybutem type="image/…") niosący informację, który wykorzystuje własność aria-label, aria-labelledby lub atrybut title, spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu aria-label.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest identyczna jak fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby.
 • Test 1.3.8: Czy obraz wektorowy (znacznik svg) niosący informację, w przypadku braku alternatywy, spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Znacznik svg posiada role="img".
  • Znacznik svg posiada własność aria-label, której treść jest adekwatna i identyczna jak atrybut title, jeśli jest obecny.
  • Znacznik svg posiada znacznik <title>, którego treść jest adekwatna i zawiera identyczny fragment tekstu jak właściwość aria-label.
 • Test 1.3.9: Czy dla każdego obrazu wektorowego (znacznik svg) niosącego informację, który ma alternatywę, alternatywa ta jest poprawnie odwzorowana przez technologie wspomagające?
 • Test 1.3.10: Czy każda bitmapa (znacznik canvas) niosący informację spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Treść alternatywy (zawartej między <canvas> a </canvas>) jest adekwatna.
  • Przy każdej bitmapie występuje bezpośrednio link przyległy umożliwiający wyświetlenie strony lub fragmentu tekstu zawierającego adekwatną alternatywę.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić bitmapę adekwatnym tekstem alternatywnym.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić bitmapę obrazem posiadającym adekwatną alternatywę.
 • Test 1.3.11: Czy każda bitmapa (znacznik canvas) niosąca informację, która wykorzystuje właściwość aria-label, aria-labelledby lub atrybut title, spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu aria-label.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest identyczna jak fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby.
 • Test 1.3.12: Czy dla każdej bitmapy (znacznik canvas) niosącej informację, który ma alternatywę (treść między <canvas> i </canvas>), alternatywa ta jest poprawnie odwzorowana przez technologie wspomagające?
 • Test 1.3.13: Czy dla każdego obrazu niosącego informację, który ma alternatywę w postaci tekstu, alternatywa tekstowa jest krótka i zwięzła (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagę techniczną dotyczącą atrybutu title dla obrazów.

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagę techniczną dotyczącą znaczników <title> w obrazach wektorowych.

Kryterium 1.4 [A] Czy dla każdego obrazu użytego jako CAPTCHA lub jako obraz testowy, który ma alternatywę w postaci tekstu, alternatywa ta pozwala zidentyfikować rodzaj i funkcję obrazu?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 1.4.1: Czy każdy obraz (znacznik img) użyty jako CAPTCHA lub obraz testowy, który ma atrybut alt, spełnia te warunki?
  • Treść atrybutu alt pozwala zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść właściwości aria-label jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby jest taka sama jak treść atrybutu alt.
 • Test 1.4.2: Czy każdy obszar mapy odsyłaczy (znacznik area) użyty jako CAPTCHA lub jako obraz testowy, który ma atrybut alt spełnia te warunki?
  • Treść atrybutu alt pozwala zrozumieć naturę i funkcję obszaru.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść właściwości aria-label jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby jest taka sama jak treść atrybutu alt.
 • Test 1.4.3: Czy każdy przycisk graficzny (znacznik input z atrybutem type="image") użyty jako CAPTCHA lub obraz testowy, który ma atrybut alt spełnia te warunki?
  • Treść atrybutu alt pozwala zrozumieć naturę i funkcję przycisku.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść właściwości aria-label jest taka sama jak treść atrybutu alt.
  • Jeśli istnieje, treść fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby jest taka sama jak treść atrybutu alt.
 • Test 1.4.4: Czy każdy obraz z obiektu (znacznik object z atrybutem type="image/…") użyty jako CAPTCHA lub obraz testowy spełnia te warunki?
  • Przy każdym obrazie obiekcie występuje bezpośrednio link przyległy umożliwiający wyświetlenie strony lub fragmentu tekstu zawierającego adekwatną alternatywę pozwalającą zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić obraz z obiektu adekwatnym tekstem alternatywnym pozwalającym zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić obraz z obiektu obrazem posiadającym alternatywę umożliwiającą zrozumienie natury i funkcji obrazu.
 • Test 1.4.5: Czy każdy obraz z obiektu (znacznik object z atrybutem type="image/…") użyty jako CAPTCHA lub jako obraz testowy, który wykorzystuje właściwość aria-label, aria-labelledby lub atrybut title, spełnia te warunki?
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu aria-label.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest identyczna jak fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby.
 • Test 1.4.6: Czy każdy obraz wbudowany (znacznik embed z atrybutem type="image/…") użyty jako CAPTCHA lub obraz testowy spełnia te warunki?
  • Przy każdym obrazie wbudowanym występuje bezpośrednio link przyległy umożliwiający wyświetlenie strony lub fragmentu tekstu zawierającego adekwatną alternatywę pozwalającą zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić obraz wbudowany adekwatnym tekstem alternatywnym pozwalającym zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić obraz wbudowany obrazem posiadającym adekwatną alternatywę pozwalającą zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
 • Test 1.4.7: Czy każdy obraz wbudowany (znacznik embed z atrybutem type="image/…") użyty jako CAPTCHA lub jako obraz testowy, który wykorzystuje właściwość aria-label, aria-labelledby lub atrybut title, spełnia te warunki?
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu aria-label.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest identyczna jak fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby.
 • Test 1.4.8: Czy każdy obraz wektorowy (znacznik svg) użyty jako CAPTCHA lub jako obraz testowy, w przypadku braku alternatywy, spełnia te warunki?
  • Znacznik svg posiada role="img".
  • Znacznik svg posiada właściwość aria-label, której treść pozwala zrozumieć naturę i funkcję obrazu i jest taka sama jak atrybut title, jeśli jest obecny.
  • Znacznik svg posiada znacznik <title>, którego treść pozwala zrozumieć naturę i funkcję obrazu i jest taka sama jak właściwość aria-label.
  • link przyległy umożliwia dostęp do alternatywy, która pozwala zrozumieć naturę i funkcję obrazu i jest taki sam jak właściwość aria-label.
 • Test 1.4.9: Czy dla każdego obrazu wektorowego (znacznik svg) użytego jako CAPTCHA lub jako obraz testowy, posiadającego alternatywę, alternatywa ta jest poprawnie odwzorowana przez technologie wspomagania?
 • Test 1.4.10: Czy każda bitmapa (znacznik canvas) użyta jako CAPTCHA lub jako obraz testowy spełnia jeden z tych warunków?
  • Treść alternatywy (treść między <canvas> a </canvas>) pozwala zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
  • Przy każdej bitmapie występuje bezpośrednio link przyległy umożliwiający wyświetlenie strony lub fragmentu tekstu zawierającego adekwatną alternatywę pozwalającą zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić bitmapę adekwatnym tekstem alternatywnym pozwalającym zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi zastąpić bitmapę obrazem posiadającym alternatywę pozwalającą zrozumieć naturę i funkcję obrazu.
 • Test 1.4.11: Czy każda bitmapa (znacznik canvas) użyta jako CAPTCHA lub jako obraz testowy, która wykorzystuje właściwość aria-label, aria-labelledby lub atrybut title, spełnia te warunki?
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest taka sama jak treść atrybutu aria-label.
  • Jeśli istnieje, treść atrybutu title jest identyczna jak fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość aria-labelledby.
 • Test 1.4.12: Czy dla każdej bitmapy (znacznik canvas) użytej jako CAPTCHA lub jako obraz testowy, który ma alternatywę (treść między <canvas> i </canvas>), alternatywa ta jest poprawnie poprawnie odwzorowana przez technologie wspomagające?

Kryterium 1.5 [A] Czy dla każdego obrazu użytego jako CAPTCHA, obecne jest alternatywne rozwiązanie dostępu do treści lub do funkcji CAPTCHA?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 1.5.1: Czy każdy obraz (znaczniki img, area, object, embed, svg, canvas) użyty jako CAPTCHA spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje co najmniej jedna inna postać CAPTCHA niegraficzna.
  • Istnieje inne rozwiązanie dostępu do funkcji zabezpieczonej przez CAPTCHA.
 • Test 1.5.2: Czy każdy przycisk graficzny (znacznik input z atrybutem type="image") użyty jako CAPTCHA spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje co najmniej jedna inna postać CAPTCHA niegraficzna.
  • Istnieje inne rozwiązanie dostępu do funkcji zabezpieczonej przez CAPTCHA.

Kryterium 1.6 [A] Czy każdy obraz niosący informację ma, jeśli to konieczne, opis szczegółowy?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 1.6.1: Czy każdy obraz (znacznik img) niosący informację, który wymaga opis szczegółowego, spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje atrybut longdesc, który podaje adres (URL) strony zawierającej opis szczegółowy.
  • Istnieje atrybut alt zawierający odnośnik do opisu szczegółowego powiązanego z obrazem.
  • Istnieje link przyległy (przez URL lub kotwicę) umożliwiający dostęp do treści opisu szczegółowego.
 • Test 1.6.2: Czy każdy obraz z obiektu (znacznik object z atrybutem type="image/…") niosący informację, który wymaga opisu szczegółowego, spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje link przyległy (przez URL lub kotwicę) umożliwiający dostęp do treści opisu szczegółowego.
  • Istnieje opis szczegółowy jasno identyfikowalny powiązany z obrazem obiektem.
 • Test 1.6.3: Czy każdy obraz wbudowany (znacznik embed) niosący informację, który wymaga opisu szczegółowego, spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje link przyległy (przez URL lub kotwicę) umożliwiający dostęp do treści opisu szczegółowego.
  • Istnieje opis szczegółowy jasno identyfikowalny powiązany z obrazem wbudowanym.
 • Test 1.6.4: Czy każdy przycisk graficzny (znacznik input z atrybutem type="image") niosący informację, który wymaga szczegółowego opisu, spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje atrybut alt zawierający odnośnik do opisu szczegółowego powiązanego z obrazem.
  • Istnieje link przyległy (przez URL lub kotwicę) umożliwiający dostęp do treści opisu szczegółowego.
  • Istnieje właściwość aria-describedby odnosząca się do fragmentu tekstu stanowiącego opis szczegółowy.
 • Test 1.6.5: Czy każdy przycisk graficzny (znacznik input z atrybutem type="image") niosący informację, który zawiera odnośnik do opisu szczegółowego przez właściwość aria-describedby, spełnia te warunki?
  • Fragment tekstu jest identyfikowany przez atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Wartość właściwości ARIA aria-describedby jest taka sama jak wartość atrybutu id.
 • Test 1.6.6: Czy każdy obraz wektorowy (znacznik svg) niosący informację, który wymaga opisu szczegółowego, spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje właściwość aria-label zawierająca odnośnik do opisu szczegółowego powiązanego z obrazem wektorowym.
  • Znacznik <title> zawiera odnośnik do opisu szczegółowego powiązanego z obrazem wektorowym.
  • Istnieje znacznik desc zawierający opis szczegółowy.
  • Istnieje link przyległy (przez URL lub kotwicę) umożliwiający dostęp dotreści opisu szczegółowego.
 • Test 1.6.7: Czy w przypadku obrazu wektorowego (znacznik svg) niosący informację, który zawiera odnośnik do opisu szczegółowego za pośrednictwem właściwości aria-label lub znacznika desc, odnośnik ten jest poprawnie odwzorowany przez technologie wspomagające?
 • Test 1.6.8: Czy każda bitmapa (znacznik canvas), która wymaga opisu szczegółowego, spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje fragment tekstu między <canvas> a </canvas> zawierający odnośnik do opisu szczegółowego powiązanego z bitmapą.
  • Istnieje treść tekstowa między <canvas> a </canvas> będąca opisem szczegółowym.
  • Istnieje link przyległy (przez URL lub kotwicę) umożliwiający dostęp dotreści opisu szczegółowego.
 • Test 1.6.9: Czy dla każdej bitmapy (znacznik canvas) niosącej informację, która zwiera odnośnik do opisu szczegółowego powiązanego, odnośnik ten jest poprawnie odwzorowany przez technologie wspomagające?
 • Test 1.6.10: Czy dla każdego obrazu (znacznik img, area, object, embed, svg, canvas) niosącego informację, który zawiera opis szczegółowy i wykorzystuje właściwość aria-describedby, właściwość aria-describedby odnosi się do opisu szczegółowego?

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagę techniczną dotyczącą obrazów wektorowych i użycia właściwości aria-describedby.

Kryterium 1.7 [A] Czy dla każdego obrazu niosącego informację, który ma opis szczegółowy, opis ten jest adekwatny?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 1.7.1: Czy każdy obraz (znacznik img) niosący informację, który ma opis szczegółowy, spełnia te warunki?
  • Opis szczegółowy przy pomocy adresu znajdującego się w atrybucie longdesc jest adekwatny.
  • Opis szczegółowy na stronie i podany w atrybucie alt jest adekwatny.
  • Szczegółowy opis udostępniony za pomocą linku przyległego jest adekwatny.
 • Test 1.7.2: Czy każdy przycisk graficzny (znacznik input z atrybutem type="image") niosący informację, który ma opis szczegółowy, spełnia jeden z tych warunków?
  • Opis szczegółowy na stronie i podany w atrybucie alt jest adekwatny.
  • Szczegółowy opis udostępniony za pomocą link przyległego jest adekwatny.
  • Fragment tekstu określony przez własność aria-describedby jest adekwatny.
 • Test 1.7.3: Czy każdy obraz z obiektu (znacznik object z atrybutem type="image/…") niosący informację, który ma opis szczegółowy, spełnia te warunki?
  • Opis szczegółowy powiązany z obrazem obiektem jest adekwatny.
  • Szczegółowy opis udostępniony za pomocą linku przyległego jest adekwatny.
 • Test 1.7.4: Czy każdy obraz wbudowany (znacznik embed z atrybutem type="image/…") niosący informację, który ma opis szczegółowy, spełnia te warunki?
  • Opis szczegółowy powiązany z obrazem wbudowanym jest adekwatny.
  • Szczegółowy opis udostępniony za pomocą linku przyległego jest adekwatny.
 • Test 1.7.5: Czy każdy obraz wektorowy (znacznik svg) niosący informację, który ma opis szczegółowy, spełnia te warunki?
  • Opis szczegółowy powiązany z obrazem wektorowym i podany we właściwości aria-label lub znaczniku desc jest adekwatny.
  • Opis szczegółowy zawarty w znaczniku desc jest adekwatny.
  • Szczegółowy opis udostępniony za pomocą linku przyległego jest adekwatny.
 • Test 1.7.6: Czy dla każdego obrazu wektorowego (znacznik svg) niosącego informację, który ma opis szczegółowy zawarty w znaczniku desc, ten opis szczegółowy jest poprawnie odwzorowywany przez technologie wspomagające?
 • Test 1.7.7: Czy każda bitmapa (znacznik canvas) niosąca informację, który ma opis szczegółowy, spełnia te warunki?
  • Opis szczegółowy powiązany z bitmapą jest adekwatny.
  • Opis szczegółowy zawarty między <canvas> a </canvas> jest adekwatny.
  • Szczegółowy opis przy pomocy link przyległy jest adekwatny.
 • Test 1.7.8: Czy dla każdej bitmapy (znacznik canvas) niosącej informację, który ma opis szczegółowy między <canvas> a </canvas>, ten opis szczegółowy jest poprawnie odwzorowany przez technologie wspomagające?

Kryterium 1.8 [AA] Każdy obraz tekstu niosący informację, w razie braku mechanizmu zastępowania, musi być, o ile to możliwe, zastąpiony tekstem formatowanym. Czy ta zasada jest przestrzegana (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagi techniczne dotyczące obrazów wektorowych typu tekstowego.

Kryterium 1.9 [AAA] Każdy obraz tekstu niosący informację, musi być, o ile to możliwe, zastąpiony tekstem formatowanym. Czy ta zasada jest przestrzegana (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagi techniczne dotyczące obrazów wektorowych typu tekstowego.

Kryterium 1.10 [A] Czy każda legenda obrazu jest, jeśli to konieczne, poprawnie powiązana z odpowiadającym obrazem?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 1.10.1: Czy każdy obraz z legendą (znacznik img lub input z atrybutem type="image" powiązany z legendą ) spełnia, jeśli to konieczne, te warunki?
  • Obraz (znacznik img) i jego legenda są zawarte w znaczniku figure.
  • Znacznik figure posiada atrybut role="group".
  • Atrybut alt obrazu zawiera odnośnik do powiązanej legendy.
 • Test 1.10.2: Czy każdy obraz z obiektu z legendą (znacznik <object> z atrybutem type="image" powiązany z legendą) spełnia, jeśli to konieczne, te warunki?
  • Obraz z obiektu (znacznik <object>) i jego legenda są zawarte w znaczniku <figure>.
  • Znacznik <figure> posiada atrybut role="group".
 • Test 1.10.3: Czy każdy obraz wbudowany (znacznik embed powiązany z legendą) spełnia, jeśli to konieczne, te warunki?
  • Obraz wbudowany (znacznik embed) i jego legenda są zawarte w znaczniku figure.
  • Znacznik figure posiada atrybut role="group".
  • Atrybut alt zawiera odnośnik do powiązanej legendy.
 • Test 1.10.4: Czy każdy obraz wektorowy z legendą (znacznik svg powiązany z odpowiadającą legendą) spełnia, jeśli to konieczne, te warunki?
  • Obraz wektorowy (znacznik svg) i jego legenda są zawarte w znaczniku figure.
  • Znacznik figure posiada atrybut role="group".
  • Treść właściwości aria-label lub znacznika desc obrazu wektorowego zawiera odnośnik do powiązanej legendy.
  • Wartość atrybutu title obrazu wektorowego (svg tag), jeżeli występuje, jest ściśle równa treści właściwości etykiety aria-label lub znacznika desc użytego jako alternatywa.
 • Test 1.10.5: Czy każda bitmapa z legendą (znacznik canvas powiązana z odpowiadającą legendą) spełnia, jeśli to konieczne, te warunki?
  • Bitmapa (znacznik canvas) i jej legenda są zawarte w znaczniku figure.
  • Znacznik figure posiada atrybut role="group".
  • Treść między <canvas> a </canvas> bitmapy zawiera odnośnik do powiązanej legendy.

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagę techniczną dotyczącą legend obrazów.

2. Ramki

Zasada WCAG: Solidność.

Zalecenie

Nadaj każdej ramce pływającej (iframe) adekwatny tytuł.

Kryterium 2.1 [A] Czy każda ramka pływająca ma tytuł ramki?

Zasada WCAG: Solidność

Kryterium 2.2 [A] Czy dla każdej ramki pływającej, która ma tytuł ramki ten tytuł ramki jest adekwatny?

Zasada WCAG: Solidność

 • Test 2.2.1: Czy dla każdej ramki pływającej (znacznik iframe), która ma atrybut title, treść tego atrybutu jest adekwatna?

3. Kolory

Zasada WCAG: Postrzegalność.

Zalecenie

Nie przekazuj informacji wyłącznie kolorem i używaj wysokich kontrastów kolorów.

Kryterium 3.1 [A] Na żadnej stronie internetowej informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 3.1.1: Dla każdego wyrazu lub zestawu wyrazów, dla których kolor jest nośnikiem informacji, informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 3.1.2: Dla żadnego oznaczenia koloru danego przez tekst informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 3.1.3: Dla żadnego obrazu niosącego informację kolorem informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 3.1.4: Dla żadnej właściwości CSS określającej kolor i przenoszącej informację informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 3.1.5: Dla żadnych mediów opartych w czasie przenoszących informację informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 3.1.6: Dla żadnych mediów nieopartych w czasie przenoszących informację informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Kryterium 3.2 [A] Na żadnej stronie internetowej informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 3.2.1: Dla każdego wyrazu lub zestawu wyrazów, dla których kolor jest nośnikiem informacji, informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?
 • Test 3.2.2: Dla żadnego oznaczenia koloru danego przez tekst informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?
 • Test 3.2.3: Dla żadnego obrazu przenoszącego informację informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?
 • Test 3.2.4: Dla żadnej właściwości CSS określającej kolor i przenoszącej informację informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?
 • Test 3.2.5: Dla żadnych mediów opartych na czasie przenoszących informację informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?
 • Test 3.2.6: Dla każdego medium nieopartego na czasie przenoszących informację informacja nie powinna być podawana wyłącznie kolorem. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?

Kryterium 3.3 [AA] Czy na każdej stronie internetowej kontrast między kolorem tekstu a kolorem tła jest wystarczająco wysoki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 3.3.1: Czy na każdej stronie internetowej przy 150% domyślnego rozmiaru czcionki (lub 1.5em), tekst i tekst na obrazie bez efektu pogrubienia, spełniają jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Współczynnik kontrastu między tekstem i jego tłem wynosi co najmniej 4,5:1.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi wyświetlić tekst o współczynniku kontrastu co najmniej 4.5:1.
 • Test 3.3.2: Czy na stronie internetowej, przy 120% domyślnego rozmiaru czcionki (lub 1.2em), pogrubiony tekst i tekst na obrazie spełniają jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Współczynnik kontrastu między tekstem i jego tłem wynosi co najmniej 4,5:1.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi wyświetlić tekst o współczynniku kontrastu co najmniej 4.5:1.
 • Test 3.3.3: Czy na stronie internetowej, przy 120% domyślnego rozmiaru czcionki (lub 1.2em), pogrubiony tekst i tekst na obrazie spełniają jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Współczynnik kontrastu między tekstem i jego tłem wynosi co najmniej 3:1.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi wyświetlić tekst o współczynniku kontrastu co najmniej 3:1.
 • Test 3.3.4: Czy na stronie internetowej, przy 120% domyślnego rozmiaru czcionki (lub 1.2em), pogrubiony tekst i tekst na obrazie spełniają jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Współczynnik kontrastu między tekstem i jego tłem wynosi co najmniej 3:1.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi wyświetlić tekst o współczynniku kontrastu co najmniej 3:1.
 • Test 3.3.5: Czy każdy mechanizm zmiany kontrastów ma współczynnik kontrastu wyższy lub równy 4,5:1?

Kryterium 3.4 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej kontrast między kolorem tekstu a kolorem tła został zwiększony ((z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

4. Multimedia

Zalecenie

Zapewnij, jeśli to konieczne, dla wszystkich mediów opartych na czasie adekwatną transkrypcję, napisy zsynchronizowane i audiodeskrypcję zsynchronizowaną. Wszystkim mediom nieopartym na czasie zapewnij równoważną alternatywę tekstową. Zapewnij kontrolę przeglądania wszystkim mediów opartych na czasie i nieopartych na czasie przy pomocy klawiatury i zapewnij ich kompatybilność z technologiami wspomagającymi.

Kryterium 4.1 [A] Czy nagrane media oparte na czasie mają, jeśli to konieczne, transkrypcję lub audiodeskrypcję (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 4.2 [A] Czy dla wszystkich nagranych mediów opartych na czasie, które mają transkrypcję lub audiodeskrypcję zsynchronizowaną, są one adekwatne (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.3 [A] Czy każde nagrane medium oparte na czasie ma, jeśli to konieczne, napisy zsynchronizowane (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.4 [A] Czy dla wszystkich nagranych mediów opartych na czasie, które mają napisy zsynchronizowane, napisy te są adekwatne?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.5 [AA] Czy każde medium oparte na czasie na żywo ma, jeśli to konieczne, napisy zsynchronizowane lub transkrypcję (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.6 [AA] Czy dla wszystkich mediów opartych na czasie na żywo, które mają napisy zsynchronizowane lub transkrypcję, są one adekwatne?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.7 [AA] Czy każde nagrane medium oparte na czasie ma, jeśli to konieczne, audiodeskrypcję zsynchronizowaną z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.8 [AA] Czy dla wszystkich nagranych mediów opartych na czasie, które mają audiodeskrypcję zsynchronizowaną, jest ona adekwatna?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.9 [AAA] Czy każde nagrane medium oparte na czasie ma, jeśli to konieczne, tłumaczenie w języku migowym (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.10 [AAA] Czy dla wszystkich nagranych mediów opartych na czasie, które mają tłumaczenie w języku migowym, tłumaczenie to jest adekwatne?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 4.10.1: Czy dla wszystkich nagranych mediów opartych na czasie tylko audio, które mają tłumaczenie w języku migowym, tłumaczenie to jest adekwatne?
 • Test 4.10.2: Czy dla wszystkich nagranych zsynchronizowanych mediów opartych na czasie, które mają tłumaczenie w języku migowym, tłumaczenie to jest adekwatne?

Kryterium 4.11 [AAA] Czy każde nagrane medium oparte na czasie ma, jeśli to konieczne, zsynchronizowaną audiodeskrypcją rozszerzoną (z wyjątkiem przypadków szczególnych)

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.12 [AAA] Czy dla wszystkich nagranych mediów opartych na czasie, które mają zsynchronizowaną audiodeskrypcję rozszerzoną, audiodeskrypcja ta jest adekwatna?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.13 [AAA] Czy każde medium oparte na czasie zsynchronizowane lub tylko wideo ma, jeśli to konieczne, transkrypcję (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.14 [AAA] Czy dla wszystkich mediów opartych na czasie zsynchronizowanych lub tylko wideo, które mają transkrypcję, jest ona adekwatna?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.15 [A] Czy wszystkie media oparte na czasie są wyraźnie identyfikowalne (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.16 [A] Czy każde medium nieoparte na czasie ma, jeśli to konieczne, tekst alternatywny (z wyjątkiem szczególnych przypadków)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 4.17 [A] Czy dla wszystkich mediów nieopartych na czasie, które mają alternatywę, alternatywa ta jest adekwatna?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 4.17.1: Czy dla wszystkich mediów nieopartych na czasie, które mają alternatywę, alternatywa ta umożliwia dostęp do tej samej treści i do podobnych funkcjonalności?

Kryterium 4.18 [A] Czy każdy dźwięk uruchomiony automatycznie jest kontrolowany przez użytkownika?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 4.18.1: Czy każda sekwencja dźwiękowa uruchamiana automatycznie przy pomocy znacznika object, video, audio, embed, bgsound lub kodu JavaScript spełnia jeden z tych warunków?
  • Czas trwania sekwencji dźwiękowej jest równy lub krótszy niż 3 sekundy.
  • Sekwencja dźwiękowa może być zatrzymana w wyniku akcji użytkownika.
  • Głośność sekwencji dźwiękowej może być kontrolowana przez użytkownika niezależnie od kontroli dźwięku systemu.

Kryterium 4.19 [AAA] Czy dla wszystkich nagranych mediów opartych na czasie (tylko audio) dialogi są wystarczająco dobrze słyszalne (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 4.19.1: Czy każde nagrane medium oparte na czasie (tylko audio) i rozpowszechniane przez znacznik object, video, audio, embed, bgsound lub proponowane do pobrania, spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tło dźwiękowe może być wyłączone.
  • Ścieżki dialogowe są o 20 decybeli głośniejsze od tła dźwiękowego.
  • Istnieje wersja alternatywna, dzięki której tło dźwiękowe może być wyłączone.
  • Istnieje wersja alternatywna, dzięki której ścieżki dialogowe są o 20 decybeli głośniejsze od tła dźwiękowego.

Kryterium 4.20 [A] Czy przeglądanie każdego medium opartego na czasie jest, jeśli to konieczne, kontrolowane przy pomocy klawiatury lub myszki?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 4.20.1: Czy każde medium oparte na czasie ma, jeśli to konieczne, funkcjonalności kontroli przeglądania?
 • Test 4.20.2: Czy dla wszystkich mediów opartych na czasie każda funkcjonalność spełnia jeden z tych warunków?
  • Funkcjonalność jest dostępna z klawiatury i za pomocą myszki.
  • Na stronie istnieje funkcjonalność dostępna z klawiatury i za pomocą myszki pozwalająca wykonać tę samą akcję.
 • Test 4.20.3: Czy dla wszystkich mediów opartych na czasie każda funkcjonalność spełnia jeden z tych warunków?
  • Funkcjonalność jest uruchamiana z klawiatury i za pomocą myszki.
  • Na stronie istnieje funkcjonalność uruchamiana z klawiatury i za pomocą myszki pozwalająca wykonać tę samą akcję.

Kryterium 4.21 [A] Czy przeglądanie każdego medium nieopartego na czasie jest kontrolowane przy pomocy klawiatury lub myszki?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 4.21.1: Czy dla wszystkich mediów nieopartych na czasie, każda funkcjonalność spełnia jeden z tych warunków?
  • Funkcjonalność jest dostępna z klawiatury i za pomocą myszki.
  • Na stronie istnieje funkcjonalność dostępna z klawiatury i za pomocą myszki pozwalająca wykonać tę samą akcję.
 • Test 4.21.2: Czy dla wszystkich mediów nieopartych na czasie każda funkcjonalność spełnia jeden z tych warunków?
  • Funkcjonalność jest uruchamiana z klawiatury i za pomocą myszki.
  • Na stronie istnieje funkcjonalność uruchamiana z klawiatury i za pomocą myszki pozwalająca wykonać tę samą akcję.

Kryterium 4.22 [A] Czy każde medium oparte na czasie i nieoparte na czasie jest kompatybilne z technologiami wsparcia (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

5. Tabele

Zasada WCAG: Postrzegalność.

Zalecenie

Nadaj każdej złożonej tabeli danych, odpowiednie podsumowanie i adekwatny tytuł, jasno określ komórki nagłówka, wykorzystaj odpowiedni mechanizm do powiązania komórek danych z komórkami nagłówka. W przypadku każdej tabeli układu, zwróć uwagę na prawidłową linearyzację.

Kryterium 5.1 [A] Czy każda złożona tabela danych ma podsumowanie?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 5.2 [A] Czy dla każdej złożonej tabeli danych, która ma podsumowanie, jest ono adekwatne?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 5.3 [A] Czy dla każdej tabeli układu treść zlinearyzowana pozostaje zrozumiała (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 5.3.1: Czy każda tabela układu spełnia warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Treść zlinearyzowana pozostaje zrozumiała.
  • Znacznik tablema atrybut role="presentation".

Kryterium 5.4 [A] Czy każda tabela danych ma tytuł?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 5.4.1: Czy każda tabela danych (znacznik table) ma znacznik caption?

Kryterium 5.5 [A] Czy dla każdej tabeli danych, która ma tytuł, jest on adekwatny?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 5.6 [A] Czy dla każdej tabeli danych, każdy nagłówek kolumn i każdy nagłówek wiersza są poprawnie zadeklarowane?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 5.7 [A] Czy dla każdej tabeli danych użyta jest odpowiednia technika umożliwiająca powiązanie każdej komórki z jej nagłówkami?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 5.7.1: Czy każdy nagłówek (znacznik th) odnoszący się do wszystkich wierszy lub kolumn posiada unikalny atrybut id lub atrybut scope?
 • Test 5.7.2: Czy każdy nagłówek (znacznik th) odnoszący się do wszystkich wierszy lub kolumn i posiadający atrybut scope spełnia jeden z tych warunków?
  • Nagłówek posiada atrybut scope z wartością "row" dla nagłówków wierszy.
  • Nagłówek posiada atrybut scope z wartością "col" dla nagłówków kolumn.
 • Test 5.7.3: Czy każdy nagłówek (znacznik th) nie odnoszący się do wszystkich wierszy lub kolumn spełnia te warunki?
  • Nagłówek nie posiada atrybutu scope.
  • Nagłówek posiada unikalny atrybut id.
 • Test 5.7.4: Czy każda komórka (znacznik td lub th) powiązana z jednym lub wieloma nagłówkami posiadającymi atrybut id spełnia te warunki?
  • Komórka ma atrybut headers.
  • Atrybut headers ma listę wartości powiązanych z komórką za pomocą atrybutu id.

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagę techniczną dotyczącą atrybutu headers.

Kryterium 5.8 [A] Żadna tabela układu nie może używać elementów charakterystycznych dla tabel danych. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 5.8.1: Czy każda tabela układu (znacznik table) spełnia te warunki?
  • Tabela układu (znacznik table) nie posiada znaczników caption, th, thead, tfoot, colgroup.
  • Komórki tabeli układu (znacznik td) nie posiadają atrybutów scope, headers, axis.

6. Linki

Zasada WCAG: Postrzegalność, Funkcjonalność, Zrozumiałość.

Zalecenie

Formułuj jasne teksty linków, w tym informacje kontekstowe, i jak najrzadziej korzystaj z tytułów linków oraz dodawania linków lub formularzy nawigacyjnych za pomocą mapy odsyłaczy po stronie serwera.

Kryterium 6.1 [A] Czy każdy link jest zrozumiały (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 6.1.1: Czy każdy link tekstowy spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tylko tekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
  • Tylko kontekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
 • Test 6.1.2: Czy każdy link obrazkowy spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tylko tekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
  • Tylko kontekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
 • Test 6.1.3: Czy każdy link typu obszar klikalny na mapie odsyłaczy (znacznik area) spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tylko tekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
  • Tylko kontekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
 • Test 6.1.4: Czy każdy link złożony spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tylko tekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
  • Tylko kontekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
 • Test 6.1.5: Czy każdy link wektorowy spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tylko tekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.
  • Tylko kontekst linku pozwala zrozumieć funkcję i przeznaczenie.

Kryterium 6.2 [A] Czy dla każdego linku, który ma tytuł linku tytuł ten jest adekwatny?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 6.3 [AAA] Czy każdy tekst linku jest jednoznaczny (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 6.3.1: Czy każdy link tekstowy spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tekst linku jest jasny poza kontekstem.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi uzyskać tekst linku jasny poza kontekstem.
  • Treść tytułu linku (atrybut title) jest jasna poza kontekstem.
 • Test 6.3.2: Czy każdy link obrazkowy spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tekst linku typu obraz jest jasny poza kontekstem.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi uzyskać tekst linku jasny poza kontekstem.
  • Treść tytułu linku (atrybut title) jest jasna poza kontekstem.
 • Test 6.3.3: Czy każdy link złożony spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Tekst linku złożonego jest jasny poza kontekstem.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi uzyskać tekst linku jasny poza kontekstem.
  • Treść tytułu linku (atrybut title) jest jasna poza kontekstem.

Kryterium 6.4 [A] Czy na każdej stronie internetowej każdy identyczny link ma takie same funkcje i przeznaczenie?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 6.4.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy identyczny link typu tekstowego ma takie same funkcje i przeznaczenie?
 • Test 6.4.2: Czy na każdej stronie internetowej każdy identyczny link typu obraz ma takie same funkcje i przeznaczenie?
 • Test 6.4.3: Czy na każdej stronie internetowej każdy identyczny link typu obszar klikalny ma takie same funkcje i przeznaczenie?
 • Test 6.4.4: Czy na każdej stronie internetowej każdy identyczny link typu zlożonego ma takie same funkcje i przeznaczenie?
 • Test 6.4.5: Czy na każdej stronie internetowej każdy identyczny link typu wektorowym ma takie same funkcje i przeznaczenie?

Kryterium 6.5 [A] Czy na każdej stronie internetowej każdy link, z wyjątkiem kotwic ma tekst?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 6.5.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy link (znacznik a z atrybutem href), z wyjątkiem kotwic, ma tekst między <a>i</a>?

7. Skrypty

Zasada WCAG: Postrzegalność

Zalecenie

Zapewnij, jeśli to konieczne, każdemu skryptowi adekwatną alternatywę. Zapewnij sterowanie wszystkimi komponentami opartymi na skryptach co najmniej za pomocą klawiatury i przy pomocy myszy i zapewnij ich kompatybilność z technologiami wspomagającymi.

Kryterium 7.1 [A] Czy każdy skrypt jest, jeśli to konieczne, kompatybilny z technologiami wspomagającymi?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagę techniczną dotyczącą alternatyw JavaScript.

Kryterium 7.2 [A] Czy dla każdego skryptu, który ma alternatywę, alternatywa ta jest adekwatna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 7.2.1: Czy każdy Skrypt rozpoczynający się znacznikiem script, który ma alternatywę, spełnia jeden z tych warunków?
  • Alternatywa między <noscript> i </noscript> umożliwia dostęp do podobnych treści i funkcjonalności.
  • Wyświetlona strona, gdy JavaScript jest wyłączony, umożliwia dostęp do podobnych treści i funkcjonalności.
  • Strona alternatywna umożliwia dostęp do podobnych treści i funkcjonalności.
  • Język skryptu po stronie serwera umożliwia dostęp do podobnych treści i funkcjonalności.
  • Alternatywa obecna na stronie umożliwia dostęp do podobnych treścii funkcjonalności.
 • Test 7.2.2: Czy każdy element nietekstowy uaktualniony przez Skrypt (na stronie lub w iframe), który ma alternatywę, spełnia te warunki?
  • Alternatywa elementu nietekstowego jest uaktualniana.
  • Uaktualniona alternatywa jest adekwatna.

Kryterium 7.3 [A] Czy każdy skrypt może być kontrolowany z klawiatury i przy pomocy myszki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Uwaga techniczna: Przejrzeć notę techniczną dotyczącą interakcji na klawiaturze przez API ARIA.

Kryterium 7.4 [A] Czy dla każdego skryptu inicjalizującego zmianę kontekstu, użytkownik jest o tym powiadamiany lub ma kontrolę?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 7.4.1: Czy każdy skrypt, który inicjalizuje zmianę kontekstu spełnia jeden z tych warunków?
  • Tekst ostrzega użytkownika o działaniu skryptu i rodzaju zmiany przed uruchomieniem.
  • Zmiana kontekstu jest inicjalizowana jednoznacznym przyciskiem (input typu ="submit", ="buton" lub ="image" lub znacznikiem buton).
  • Zmiana kontekstu jest inicjalizowana linkjednoznacznym linkiem.

Kryterium 7.5 [AAA] Czy każdy skrypt, który powoduje niechciany alert może być kontrolowany przez użytkownika (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

8. Elementy obowiązkowe

Zasada WCAG: Postrzegalność

Zalecenie

Sprawdź, każda strona internetowa ma poprawny kod źródłowy zgodny z typem dokumentu, adekwatny tytuł i wskazanie języka standardowego. Sprawdź, czy znaczniki nie są używane wyłącznie docelów prezentacji, czy wskazana jest zmiana języka i kierunku czytania.

Kryterium 8.1 [A] Czy każda strona internetowa została zdefiniowana przez typ dokumentu?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.1.1: Czy dla każdej strony internetowej obecny jest typu dokumentu (znacznik doctype)?
 • Test 8.1.2: Czy dla każdej strony internetowej typu dokumentu (znacznik doctype) jest poprawny?
 • Test 8.1.3: Czy dla każdej strony internetowej posiadającej zadeklarowany typu dokumentu, deklaracja ta znajduje się przed znacznikiem html w kodzie źródłowym?

Kryterium 8.2 [A] Czy dla każdej strony internetowej kod źródłowy jest poprawny w zależności od określonego typu dokumentu (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.2.1: Czy dla każdej deklaracji typu dokumentu, kod źródłowy strony spełnia te warunki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Znaczniki spełniają zasady zapisu.
  • Zagnieżdżenie znaczników jest poprawne.
  • Otwarcia i zamknięcia znaczników są poprawne.
  • Atrybuty spełniają zasady zapisu.
  • Wartości atrybutów spełniają zasady zapisu.
 • Test 8.2.2: Dla żadnej deklaracji typu dokumentu, kod źródłowy nie powinien wykorzystywać nieaktualnych elementów. Czy ta zasada jest przestrzegana (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 8.3 [A] Czy na każdej stronie internetowej jest określony domyślny język?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.3.1: Czy dla każdej strony internetowej wskazanie języka domyślnego spełnia jeden z tych warunków?
  • Wskazanie języka strony (atrybut lang lub xml:lang) jest podane dla elementu html.
  • Wskazanie języka strony (atrybut lang lub xml:lang) jest podane dla każdego elementu tekstowego lub dla każdego elementu nadrzędnego.

Kryterium 8.4 [A] Czy dla każdej strony internetowej, która ma domyślny język, kod języka jest adekwatny?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.4.1: Czy dla każdej strony internetowej, która ma język domyślny , kod języka w źródle strony spełnia te warunki?
  • Kod języka jest poprawny.
  • Kod języka jest adekwatny.

Kryterium 8.5 [A] Czy każda strona internetowa ma tytuł strony?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.5.1: Czy każda strona internetowa ma tytuł strony (znacznik title)?

Kryterium 8.6 [A] Czy dla każdej strony internetowej, która ma tytuł strony, tytuł ten jest on adekwatny?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.6.1: Czy dla każdej strony internetowej, która ma tytuł strony (znacznik title), treść tego znacznika jest adekwatna?

Kryterium 8.7 [AA] Czy dla każdej strony internetowej każda zmiana języka jest wskazana w kodzie źródłowym (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.7.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy tekst napisany w innym języku niż język domyślny spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Wskazanie języka jest podane w elemencie zawierającym tekst.
  • Wskazanie języka jest podane w elementach nadrzędnych.

Kryterium 8.8 [AA] Czy dla każdej strony internetowej każda zmiana języka jest adekwatna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.8.1: Czy na każdej stronie internetowej każda zmiana języka (atrybut lang lub xml:lang) jest poprawna?
 • Test 8.8.2: Czy na każdej stronie internetowej każda zmiana języka (atrybut lang lub xml:lang) jest adekwatna?

Kryterium 8.9 [A] Na żadnej stronie internetowej znaczniki nie powinny być używane tylko do celów prezentacji. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.9.1: Na żadnej stronie internetowej znaczniki (z wyjątkiem div, span i table) nie powinny być używane tylko do celów prezentacji. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Kryterium 8.10 [A] Czy na każdej stronie internetowej sygnalizowana jest zmiana kierunku czytania?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 8.10.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy tekst, którego kierunek czytania jest inny niż kierunek standardowy, jest zawarty w znaczniku posiadającym atrybut dir?
 • Test 8.10.2: Czy na każdej stronie internetowej każda zmiana kierunku czytania (atrybut dir) spełnia te warunki?
  • Wartość atrybutu dir jest zgodna (rtl lub ltr).
  • Wartość atrybutu dir jest adekwatna.

9. Struktura informacji

Zasada WCAG: Postrzegalność

Zalecenie

Użyj nagłówków, punktów orientacyjnych, list, skrótów i cytatów dla ustrukturyzowania informacji. Upewnij się, że struktura dokumentu jest spójna.

Kryterium 9.1 [A] Czy na każdej stronie internetowej informacje mają strukturę określoną przez odpowiednie użycie nagłówków?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 9.1.1: Czy na każdej stronie internetowej jest nagłówek (tytuł) poziomu 1 (znacznik h1 lub znacznik posiadający rolę ARIA role="heading" powiązany z właściwością aria-level="1")?
 • Test 9.1.2: Czy na każdej stronie internetowej hierarchia między nagłówek (znacznik h… lub znacznik posiadający rolę ARIA role="heading" powiązany z właściwością aria-level) jest adekwatny?
 • Test 9.1.3: Czy na każdej stronie internetowej obecny jest każdy nagłówek (znacznik h… lub znacznik posiadający rolę ARIA role="heading" powiązany z właściwością aria-level) niezbędny dla struktury informacji?
 • Test 9.1.4: Czy na każdej stronie internetowej każdy nagłówek (znacznik h… lub znacznik posiadający rolę ARIA role="heading" powiązany z właściwością aria-level) jest adekwatny?

Uwaga techniczna: Przejrzeć notę techniczną dotyczącą roli ARIA heading i użycia tytułów h1.

Kryterium 9.2 [A] Czy na każdej stronie internetowej struktura dokumentu jest spójna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Uwaga techniczna: Przejrzeć notę techniczną dotyczącą struktury dokumentu i outline.

Kryterium 9.3 [A] Czy na każdej stronie internetowej każda lista ma odpowiednią strukturę?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 9.3.1: Czy na każdej stronie internetowej informacje pogrupowane w postaci nieuporządkowanej listy spełniają jeden z tych warunków?
  • Lista wykorzystuje znaczniki HTML ul i li.
  • Lista wykorzystuje role ARIA list i listitem.
 • Test 9.3.2: Czy na każdej stronie internetowej informacje pogrupowane w postaci uporządkowanej listy spełniają jeden z tych warunków?
  • Lista wykorzystuje znaczniki HTML ol i li.
  • Lista wykorzystuje role ARIA list i listitem.
 • Test 9.3.3: Czy na każdej stronie internetowej informacje pogrupowane w postaci listy definicji wykorzystują znaczniki dl i dt/dd?

Uwaga techniczna: Przejrzeć notę techniczną dotyczącą ról list i listitem.

Kryterium 9.4 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej pierwsze wystąpienie każdego skrótu pozwala poznać jego znaczenie?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 9.4.1: Czy dla każdej strony internetowej pierwsze wystąpienie każdego skrótu spełnia jeden z tych warunków?
  • Skrót występuje wraz z wyjaśnieniem jego znaczenia w postaci przyległego linku.
  • Skrót jest implementowany przy pomocy linku odnoszącego do strony lub miejsca na stronie, które pozwala poznać jego znaczenie.
  • Skrót stanowi część linka posiadającego atrybut title, który pozwala poznać jego znaczenie.
  • Znaczenie skrótu jest wyjaśnione w słowniku znajdującym się na stronie.
  • Skrót jest implementowany przez znacznik abbr posiadający atrybut title, który pozwala poznać jego znaczenie.

Kryterium 9.5 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej znaczenie każdego skrótu jest adekwatne?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 9.5.1: Czy na każdej stronie internetowej znaczenie każdego skrótu jest adekwatne?

Kryterium 9.6 [A] Czy na każdej stronie internetowej każdy cytat jest poprawnie oznaczony?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 9.6.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy krótki cytat używa znacznika q?
 • Test 9.6.2: Czy na każdej stronie internetowej każdy blok tekstu używa znacznika blockquote?

10. Prezentacja informacji

Zasada WCAG: Postrzegalność

Zalecenie

Użyj arkuszy stylów, aby kontrolować prezentację informacji. Sprawdź wpływ powiększenia rozmiaru czcionkina czytelność. Upewnij się, że linki są poprawnie identyfikowane, że oznaczenie fokusem jest widoczne, że interlinia jest wystarczająca i umożliwić użytkownikowi kontrolowanie wyjustowania tekstu. Upewnij się, że teksty ukryte są poprawnie odwzorowane i że informacja nie jest podawana wyłącznie przez kształt lub położenie elementu.

Kryterium 10.1 [A] Czy na witrynie internetowej arkusze stylów są używane do kontroli prezentacji informacji?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.1.1: Na żadnej stronie internetowej, znaczniki służące do prezentacji informacji nie powinny być obecne w kodzie źródłowym stron. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 10.1.2: Na każdej stronie internetowej, atrybuty służące do prezentacji informacji nie powinny być obecne w kodzie źródłowym stron. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 10.1.3: Czy na każdej stronie internetowej użycie spacji spełnia te warunki?
  • Spacje nie są używane do oddzielania liter wyrazu.
  • Spacje nie są używane do symulacji tabel.
  • Spacje nie są używane do symulacji kolumn tekstu.

Kryterium 10.2 [A] Czy na każdej stronie internetowej widoczna treść jest obecna, gdy arkusze stylów są wyłączone?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 10.3 [A] Czy na każdej stronie internetowej informacja pozostaje zrozumiała, gdy arkusze stylów są wyłączone?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 10.4 [AA] Czy na każdej stronie internetowej tekst pozostaje czytelny, gdy rozmiar czcionki jest zwiększony co najmniej do 200%?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 10.5 [AA] Czy na każdej stronie internetowej deklaracje CSS kolorów tła elementu i fontu są poprawnie używane?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.5.1: Czy na każdej stronie internetowej każdej deklaracji CSS koloru fontu (color) elementu mogącego zawierać tekst, towarzyszy deklaracja koloru tła (background, background-color), przejęta co najmniej po elemencie nadrzędnym?
 • Test 10.5.2: Czy na każdej stronie internetowej każdej deklaracji koloru tła (background, background-color) elementu mogącego zawierać tekst towarzyszy deklaracja koloru fontu (color) przejęta co najmniej po elemencie nadrzędnym?
 • Test 10.5.3: Czy na każdej stronie internetowej każdemu użyciu obrazu dla utworzenia tła elementu mogącego zawierać tekst, przy pomocy CSS (background) towarzyszy deklaracja koloru tła (background, background-color), przejęta co najmniej po elemencie nadrzędnym?

Kryterium 10.6 [A] Czy na każdej stronie internetowej link, którego typ nie jest oczywisty, jest widoczny na tle otaczającego tekstu?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 10.7 [A] Czy na każdej stronie internetowej dla każdego elementu oznaczanego fokusem oznaczenie fokusem jest widoczne?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.7.1: Dla żadnego elementu oznaczanego fokusem wskazówki wizualne przeglądarki nie mogą być usunięte (własność CSS outline, outline-color, outline-width, outline-style). Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 10.7.2: Dla żadnego elementu oznaczanego fokusem wskazówki wizualne przeglądarki nie mogą ulec pogorszeniu (własność CSS outline-color). Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 10.7.3: Czy każdy link w tekście oznaczonym tylko kolorem spełnia te warunki?
  • Wskazówki wizualne inne niż kolor pozwalają wskazać oznaczenie fokusem z klawiatury.
  • Wskazówki wizualne inne niż kolor pozwalają wskazać przebieg linku przy pomocy myszy.

Uwaga techniczna: Przejrzeć notę techniczną dotyczącą widoczności oznaczenia fokusem.

Kryterium 10.8 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej wybór koloru tła i czcionki tekstu może być kontrolowany przez użytkownika?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.8.1: Czy dla każdego bloku tekstu zawartego w znaczniku HTML, kolor tła może być kontrolowany przez użytkownika?
 • Test 10.8.2: Czy dla każdego bloku tekstu zawartego w znaczniku HTML, kolor fontu może być kontrolowany przez użytkownika?
 • Test 10.8.3: Czy dla każdego bloku tekstu zawartego w znaczniku object, embed, svg lub canvas, kolor tła może być kontrolowany przez użytkownika?
 • Test 10.8.4: Czy dla każdego bloku tekstu zawartego w znaczniku object, embed, svg lub canvas, kolor fontu może być kontrolowany przez użytkownika?

Kryterium 10.9 [AAA] Dla żadnej strony internetowej tekst nie może być wyjustowany. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.9.1: Czy każda strona internetowa spełnia jeden z tych warunków?
  • Tekst nie jest wyjustowany.
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi usunąć justowanie tekstu.

Kryterium 10.10 [AAA] Czy dla każdej strony internetowej przy wyświetlaniu pełnoekranowym i z czcionką o rozmiarze 200%, każdy blok tekstu pozostaje czytelny bez użycia paska przewijania poziomego?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.10.1: Czy na każdej stronie internetowej zwiększenie rozmiaru czcionki do 200% spełnia te warunki?
  • Przy wyświetlaniu pełnoekranowym dla odczytania bloku tekstu użycie poziomego paska nie jest konieczne.
  • Dzięki mechanizmowi użycie poziomego paska przewijania do odczytania bloku tekstu w trybie pełnoekranowym nie jest konieczne.

Kryterium 10.11 [AAA] Czy dla każdej strony internetowej bloki tekstu mają szerokość mniejszą lub równą 80 znaków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.11.1: Czy dla każdej strony internetowej każdy blok tekstu spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Każdy blok tekstu ma szerokość mniejszą lub równą od 80 znaków.
  • Użytkownik może zmniejszyć szerokość każdego bloku tekstu do 80 znaków, zmieniając wymiary okna przeglądarki.

Kryterium 10.12 [AAA] Czy dla każdej strony internetowej odstęp między wierszami i akapitami jest wystarczający?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.12.1: Czy dla każdej strony internetowej każdy blok tekstu spełnia jeden z tych warunków?
  • Wartość interlinii wynosi co najmniej 1,5 raza wysokości tekstu.
  • Mechanizm pozwala zwiększyć wartość interlinii o co najmniej 1,5 raza wysokości tekstu.
 • Test 10.12.2: Czy dla każdej strony internetowej każdy blok tekstu spełnia jeden z tych warunków?
  • Wartość odstępu między dwoma akapitami wynosi co najmniej 1,5 raza wartości interlinii.
  • Mechanizm pozwala zwiększyć wartość odstępu między dwoma akapitami do co najmniej 1,5 raza wartości interlinii.

Kryterium 10.13 [A] Czy dla każdej strony internetowej teksty ukryte są poprawnie wyświetlane w celu odwzorowania przy pomocy technologii wspomagających?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.13.1: Czy dla każdej strony internetowej każdy tekst ukryty spełnia jeden z tych warunków?
  • Tekst nie jest przeznaczony do odwzorowania przez technologie wspomagające.
  • Tekst jest widoczny po akcji użytkownika na samym elemencie lub na elemencie poprzedzającym tekst ukryty.
  • Tekst ukryty stanowi część wzorca projektowego zdefiniowanego przez API ARIA, sterującego wyświetlaniem lub ukrywaniem treści.
 • Test 10.13.2: Czy dla każdej strony internetowej każdy tekst ukryty za pomocą właściwości ARIA aria-hidden spełnia jeden z tych warunków?
  • Tekst nie jest przeznaczony do odwzorowania przez technologie wspomagające.
  • Wartość właściwości ARIA aria-hidden jest taka sama dla tekstu widocznego lub ukrytego.
 • Test 10.13.3: Czy dla każdej strony internetowej każdy tekst ukryty spełnia jeden z tych warunków?
  • Tekst nie jest przeznaczony do odwzorowania przez technologie wspomagające.
  • Tekst jest widoczny po akcji użytkownika na samym elemencie lub na elemencie poprzedzającym tekst ukryty.
  • Tekst ukryty stanowi część wzorca projektowego zdefiniowanego przez API ARIA, sterującego wyświetlaniem lub ukrywaniem treści.

Uwaga techniczna: Przejrzeć notę techniczną dotyczącą właściwości aria-hidden i atrybutu hidden.

Kryterium 10.14 [A] Na żadnej stronie internetowej informacja nie powinna być podawana wyłącznie przez kształt, rozmiar lub położenie. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 10.15 [A] Na żadnej stronie internetowej informacja nie powinna być podawana wyłącznie przez kształt, rozmiar lub położenie. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 10.15.1: Na żadnej stronie internetowej, dla żadnego tekstu lub grupy tekstów, informacja nie powinna być podawana wyłącznie przez kształt, rozmiar lub położenie. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?
 • Test 10.15.2: Na żadnej stronie internetowej, dla żadnego obrazu lub grupy obrazów, informacja nie powinna być podawana wyłącznie przez kształt, rozmiar lub położenie. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?
 • Test 10.15.3: Na żadnej stronie internetowej, dla żadnych mediów opartych na czasie, informacje nie powinna być podawana wyłącznie przez kształt, rozmiar lub położenie. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?
 • Test 10.15.4: Na żadnej stronie internetowej, dla żadnych mediów nieopartych na czasie, informacje nie powinna być podawana wyłącznie przez kształt, rozmiar lub położenie. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?

11. Formularze

Zasada WCAG: Postrzegalność

Zalecenie

W każdym formularzu powiąż każde z pól z jego etykietą, pogrupuj pola w blokach informacji tego samego rodzaju, utwórz listy wyboru w odpowiedni sposób, nadaj każdemu przyciskowi jasny tekst. Sprawdź obecność pomocy przy wprowadzaniu, upewnij się, że kontrola wprowadzania jest dostępna i że użytkownik może kontrolować dane o charakterze finansowym, prawnym lub osobistym.

Kryterium 11.1 [A] Czy każde pole formularza ma etykietę?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.1.1: Czy każde pole formularza spełnia jeden z tych warunków?
  • Pole formularza ma atrybut title.
  • Etykieta (znacznik label) jest powiązana z polem formularza.
  • Pole formularza ma właściwość aria-label.
  • Pole formularza ma właściwość aria-labelledby odnoszącą się do zidentyfikowanego fragmentu tekstu.
 • Test 11.1.2: Czy każde pole formularza, powiązane z etykietą (znacznik label), spełnia te warunki?
  • Pole formularza ma atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Znacznik label ma atrybut for.
  • Wartość atrybutu for jest równa wartości atrybutu id powiązanego pola formularza.
 • Test 11.1.3: Czy każde pole formularza powiązane z etykietą przez właściwość ARIA aria-labelledby, spełnia te warunki?
  • Etykieta ma atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Wartości właściwości ARIA aria-labelledby są takie same jak wartość atrybutów id fragmentów tekstów użytych do tworzenia etykiety.
 • Test 11.1.4: Czy do każdego pola formularza, które używa właściwości ARIA aria-label lub aria-labelledby jest, jeśli to konieczne, dołączony fragment tekstu widoczny i przypisany do pola, umożliwiający zrozumienie rodzaju oczekiwanego wprowadzania?
 • Test 11.1.5: Czy każde pole formularza, które używa atrybutu title jako etykiety spełnia jeden z tych warunków?
  • Nie istnieje atrybut placeholder.
  • Atrybut placeholder jest taki sam jak atrybut title.

Kryterium 11.2 [A] Czy każda etykieta powiązana z polem formularza jest adekwatna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.2.1: Czy każda etykieta (znacznik label) umożliwia rozpoznanie dokładnej funkcji pola formularza, z którym jest powiązana?
 • Test 11.2.2: Czy każdy atrybut title pozwala rozpoznać dokładną funkcję pola formularza, z którym jest powiązany?
 • Test 11.2.3: Czy każda etykieta zaimplementowana przez właściwość ARIA aria-label) umożliwia rozpoznanie dokładnej funkcji pola formularza, z którą jest powiązana?
 • Test 11.2.4: Czy każda etykieta zaimplementowana przez właściwość ARIA aria-labelledby umożliwia rozpoznanie dokładnej funkcji pola formularza, z którym jest powiązana?

Kryterium 11.3 [AA] Czy w każdym formularzu, każda etykieta powiązana z polem formularza, które ma tę samą funkcję i powtarzanym wielokrotnie na tej samej stronie lub zestawie stron, jest spójna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.3.1: Czy każda etykieta powiązana z polem formularza, który ma tę samą funkcję i powtórzonym wiele razy na tej samej stronie, jest spójna?
 • Test 11.3.2: Czy każda etykieta powiązana z polem formularza, który ma tę samą funkcję i powtórzonym w zestawie stron, jest spójna?

Kryterium 11.4 [A] Czy w każdym formularzu, każda etykieta pola i powiązane z nią pole są umieszczone obok siebie?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 11.5 [A] Czy w każdym formularzu informacje tego samego rodzaju są pogrupowane, jeśli to konieczne?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 11.6 [A] Czy w każdym formularzu każda grupa pól formularza ma legendę?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.6.1: Czy każda grupa pól formularza ma legendę?

Kryterium 11.7 [A] Czy w każdym formularzu każda legenda powiązana z grupą pól formularza jest adekwatna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.7.1: Czy w każdym formularzu każda legenda powiązana z grupą pól formularza jest adekwatna?

Kryterium 11.8 [A] Czy w każdym formularzu każda lista wyboru jest listą o adekwatnej strukturze?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.8.1: Czy w każdym formularzu, dla każdej listy wyboru (znacznik select), pozycje są pogrupowane przy pomocy znacznika optgroup, jeśli to konieczne?
 • Test 11.8.2: Czy każda lista wyboru (znacznik select), każda grupa pozycji listy (znacznik optgroup) ma atrybut label?
 • Test 11.8.3: Czy dla każdej grupy pozycji z listy (znacznik optgroup), która ma atrybut label, treść atrybutu label jest adekwatna?

Kryterium 11.9 [A] Czy w każdym formularzu tekst każdego przycisku jest adekwatny?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.9.1: Czy w każdym formularzu tekst każdego przycisku spełnia te warunki?
  • Treść atrybutu value przycisków formularza typu submit, reset lub buton jest adekwatna.
  • Treść znacznika button jest adekwatna.
  • Treść atrybutu title jest adekwatna.
  • Treść właściwości ARIA aria-label jest adekwatna.
  • Fragment tekstu jest powiązany z przyciskiem przez właściwość aria-labelledby.
 • Test 11.9.2: Czy w każdym formularzu, tekst każdego przycisku zaimplementowanego przez właściwość ARIA aria-labelledby spełnia te warunki?
  • Fragment tekstu służący jako tytuł ma atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Wartości właściwości ARIA aria-labelledby są takie same jak wartości atrybutów id fragmentów tekstów użytych do tworzenia tytułu.
  • Fragment tekstu jest adekwatny.

Kryterium 11.10 [A] Czy w każdym formularzu kontrola wprowadzania jest użyta w sposób adekwatny?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.10.1: Czy dla każdego formularza wskazanie obowiązkowych pól spełnia jeden z tych warunków?
  • Wskazanie pola obowiązkowego odbywa się przy pomocy fragmentu tekstu umieszczonego przed polem formularza.
  • Wskazanie pola obowiązkowego odbywa się przez atrybut required.
  • Wskazanie pola obowiązkowego odbywa się przez właściwość ARIA aria-required.
  • Wskazanie pola obowiązkowego odbywa się w etykiecie pola formularza.
  • Wskazanie pola obowiązkowego odbywa się przy pomocy fragmentu tekstu powiązanego przez właściwość ARIA aria-describedby.
 • Test 11.10.2: Każdemu wskazaniu pola obowiązkowego, które wykorzystuje właściwości ARIA aria-label, aria-required lub atrybut required musi towarzyszyć wskazanie wyraźne wizualne w etykiecie lub we fragmencie tekstu powiązanym przez właściwość ARIA aria-describedby lub aria-labelledby. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 11.10.3: Czy każde wskazanie pola obowiązkowego, które wykorzystuje fragment tekstu powiązany przez właściwość ARIA aria-describedby lub aria-labelledby spełnia jeden z tych warunków?
  • Fragment tekstu jest identyfikowany przez atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Wartości właściwości ARIA aria-describedby lub aria-labelledby są takie same jak wartości atrybutów id.
 • Test 11.10.4: Czy dla każdego formularza wskazania błędów wprowadzania danych spełniają jeden z tych warunków?
  • Błąd wprowadzania jest wskazany w etykiecie pola formularza.
  • Błąd wprowadzania jest wskazany przez fragment tekstu przed polem formularza.
  • Pole formularza ma typ, który automatycznie generuje komunikat o błędzie wprowadzania.
  • Błąd wprowadzania jest wskazany przez fragment tekstu powiązany przez właściwość ARIA aria-describedby.
  • Błąd wprowadzania jest wskazany przez właściwość ARIA aria-invalid.
 • Test 11.10.5: Każdemu wskazaniu błędu wprowadzania dzięki wykorzystaniu właściwości ARIA aria-label lub aria-invalid musi towarzyszyć wskazanie wyraźne wizualne w etykiecie lub we fragmencie tekstu powiązanym przez właściwość z polem formularza przez właściwość ARIA aria-describedby lub aria-labelledby. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 11.10.6: Czy każdy błąd wprowadzania, który wykorzystuje fragment tekstu powiązany przez właściwość ARIA aria-describedby lub aria-labelledby spełnia jeden z tych warunków?
  • Fragment tekstu jest identyfikowany przez atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Wartości właściwości ARIA aria-labelledby lub aria-labelledby są takie same jak wartości atrybutów id fragmentów tekstu użytych do utworzenia etykiety.
 • Test 11.10.7: Czy dla każdego formularza każde pole obowiązkowe spełnia jeden z tych warunków?
  • Typ danych lub format jest wskazany, jeśli to konieczne, w etykiecie pola.
  • Typ danych lub format jest wskazany, jeśli to konieczne, przez fragment tekstu przed polem formularza.
  • Typ danych lub format jest wskazany, jeśli to konieczne, przez fragment tekstu powiązany przez właściwość ARIA aria-describedby.
 • Test 11.10.8: Każdemu wskazaniu typu danych lub formatu przeprowadzonemu dzięki właściwości ARIA aria-label powinno towarzyszyć wyraźne wskazanie w etykiecie lub we fragmencie tekstu powiązanym z właściwością ARIA aria-describedby lub aria-labelledby. Czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 11.10.9: Czy każde wskazanie typu danych lub formatu, które wykorzystuje fragment tekstu powiązany przez właściwość ARIA aria-describedby lub aria-labelledby spełnia te warunki?
  • Fragment tekstu jest identyfikowany przez atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Wartości właściwości ARIA aria-describedby lub aria-labelledby są takie same jak wartości atrybutów id.
 • Test 11.10.10: Czy każde pole formularza, które używa atrybutu title jako pomocy przy wprowadzaniu, spełnia jeden z tych warunków?
  • Brak atrybutu placeholder.
  • Atrybut placeholder jest taki sam jak atrybut title.

Kryterium 11.11 [AA] Czy w każdym formularzu kontrola wprowadzania jest wsparta, jeśli to konieczne, sugestiami ułatwiającymi poprawę błędów wprowadzania?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.11.1: Czy dla każdego formularza, dla każdego błędu wprowadzania, sugerowane są typy i formaty danych, jeśli to konieczne?
 • Test 11.11.2: Czy dla każdego formularza, dla każdego błędu wprowadzania, sugerowane są oczekiwane wartości, jeśli to konieczne?

Uwaga techniczna: Przejrzeć notę techniczną dotyczącą automatycznych kontroli formatu HTML5.

Kryterium 11.12 [AA] Czy w każdym formularzu dane o charakterze finansowym, prawnym lub osobistym mogą być zmienione, uaktualnione lub pobrane przez użytkownika?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.12.1: Dla każdego formularza, wprowadzanie danych o charakterze finansowym, prawnym lub osobistym, spełnia jeden z tych warunków?
  • Użytkownik może zmodyfikować lub anulować dane i czynności wykonane na tych danych po ich wprowadzaniu.
  • Użytkownik może sprawdzić i poprawić dane przez zatwierdzeniem formularza.
  • Obecny jest jasny mechanizm potwierdzania usuwania w postaci specjalnego pola formularza lub etapu dodatkowego.
 • Test 11.12.2: Dla każdego formularza usuwanie danych o charakterze finansowym, prawnym lub osobistym spełnia jeden z tych warunków?
  • Mechanizm pozwala odzyskać dane usunięte przez użytkownika.
  • Istnieje jasny mechanizm potwierdzania usuwania w postaci specjalnego pola formularza lub etapu dodatkowego.

Kryterium 11.13 [AAA] Czy w każdym formularzu wszystkie dane mogą być modyfikowane, aktualizowane lub pobierane przez użytkownika?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.13.1: Czy dla każdego formularza wprowadzanie danych spełnia jeden z tych warunków?
  • Użytkownik może zmodyfikować lub anulować dane i czynności wykonane na tych danych po ich wprowadzeniu.
  • Użytkownik może sprawdzić i poprawić dane przez zatwierdzeniem formularza.
  • Obecny jest jasny mechanizm potwierdzania, przy pomocy pola formularza lub etapu dodatkowego.
 • Test 11.13.2: Czy dla każdego formularza usuwanie danych spełnia jeden z tych warunków?
  • Mechanizm pozwala użytkownikowi odzyskać usunięte dane.
  • Obecny jest jasny mechanizm potwierdzania usuwania w postaci specjalnego pola formularza lub etapu dodatkowego.

Kryterium 11.14 [AAA] Czy w każdym formularzu obecna jest pomoc przy wprowadzaniu?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.14.1: Czy każdy formularz spełnia jeden z tych warunków?
  • Istnieje odnośnik do strony pomocy.
  • Istnieją wskazówki przed formularzem.
  • Istnieją wskazówki przed polami formularza.
  • Istnieją wskazówki w etykiecie pola formularza.
  • Istnieją wskazówki we fragmencie tekstu związanym z atrybutem ARIA aria-describedby.
  • Dostępny jest asystent.
 • Test 11.14.2: Do każdej wskazówki, która wykorzystuje właściwość ARIA aria-label musi być dołączona równoważna, jasna wskazówka wizualna, czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 11.14.3: Czy każda wskazówka, która wykorzystuje fragment tekstu związany z właściwością ARIA aria-describedby, spełnia te warunki?
  • Fragment tekstu jest identyfikowany przez atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Wartość właściwości ARIA aria-describedby jest taka sama jak wartość atrybutu id.
 • Test 11.14.4: Czy każde pole typu tekstowego spełnia, jeśli to konieczne, jeden z tych warunków?
  • Dostępny jest korektor ortografii.
  • Dostępne są wskazówki dotyczące wprowadzania przy polu formularza.
  • Dostępne są wskazówki dotyczące wprowadzania w etykiecie pola formularza.
  • Dostępne są wskazówki dotyczące wprowadzania we fragmencie tekstu powiązanym przez właściwość ARIA aria-describedby.
 • Test 11.14.5: Do każdej wskazówki, która wykorzystuje właściwość ARIA aria-label musi być dołączona równoważna, jasna wskazówka wizualna, czy ta zasada jest przestrzegana?
 • Test 11.14.6: Czy każda wskazówka, która wykorzystuje fragment tekstu związany z właściwością ARIA aria-describedby spełnia te warunki?
  • Fragment tekstu jest identyfikowany przez atrybut id.
  • Wartość atrybutu id jest unikalna.
  • Wartość właściwości ARIA aria-describedby jest taka sama jak wartość atrybutu id.

Kryterium 11.15 [AAA] Czy w każdym formularzu każda pomoc przy wprowadzaniu jest odpowiednia?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 11.15.1: Czy w każdym formularzu każda pomoc przy wprowadzaniu jest odpowiednia?

12. Nawigacja

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Zalecenie

Ułatw nawigację po zestawie stron przy pomocy co najmniej dwóch różnych systemów nawigacji(menu nawigacji, mapa witryny lub wyszukiwarka), nawigacja okruszkowa i wskazanie strony aktywnej w menu nawigacji. Zidentyfikuj najważniejsze grupy linków i obszar treści głównej i daj możliwość ich uniknięcia dzięki linkom nawigacji wewnętrznej. Upewnij się, że kolejność tabulacji jest spójna i że strona nie zawiera pułapki na klawiaturę.

Kryterium 12.1 [AA] Czy każdy zestaw stron zawiera co najmniej dwa różne systemy nawigacji (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.2 [AA] Czy w każdym zbiorze stron menu i paski nawigacji są zawsze w tym samym miejscu (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.3 [AA] Czy w każdym zbiorze stron menu i paski nawigacji mają spójny wygląd (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.4 [AA] Czy strona „mapa witryny” jest adekwatna?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 12.4.1: Czy strona „mapa witryny” odzwierciedla ogólną architekturę witryny?
 • Test 12.4.2: Czy linki mapy witryny działają?
 • Test 12.4.3: Czy linki mapy witryny odsyłają do stron wskazanych w tekście?

Kryterium 12.5 [AA] Czy w każdym zbiorze stron strona „mapa witryny” jest dostępna w taki sam sposób?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.6 [AA] Czy w każdym zbiorze stron wyszukiwarka jest osiągalna w taki sam sposób?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.7 [AA] Czy na każdej stronie w zbiorze stron obecne są linki ułatwiające nawigację?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.8 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej jest nawigacja okruszkowa (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.9 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej nawigacja okruszkowa jest adekwatna?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 12.9.1: Czy na każdej stronie internetowej nawigacja okruszkowa jest reprezentatywna dla strony w strukturze drzewiastej witryny?

Kryterium 12.10 [A] Czy na każdej stronie internetowej można zidentyfikować grupy ważnych linków (menu, pasek nawigacji…) i obszar treści głównej (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Uwaga techniczna: Przejrzeć uwagę techniczną dotyczącą ról orientacyjnych i linków pomijających.

Kryterium 12.11 [A] Czy na każdej stronie obecne są linki pomijające lub linki szybkiego dostępu do ważnych grup linków i do obszaru treści (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.12 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej przeglądana aktualnie strona jest wskazana w menu nawigacyjnym?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 12.12.1: Czy na każdej stronie internetowej przeglądana aktualnie strona jest wskazana w menu nawigacyjnym?

Kryterium 12.13 [A] Czy na każdej stronie internetowej kolejność tabulacji jest zrozumiała?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

Kryterium 12.14 [A] Na żadnej stronie internetowej nawigacja nie powinna zawierać pułapki na klawiaturę. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Zasada WCAG: Funkcjonalność

 • Test 12.14.1: Czy dla każdej strony internetowej każdy element oznaczony fokusem spełnia jeden z tych warunków?
  • Można uzyskać dostęp do elementu następnego lub poprzedniego, który może być oznaczony fokusem klawiszem tabulacji.
  • Użytkownik jest poinformowany o mechanizmie działania umożliwiającym uzyskanie z klawiatury dostępu do elementu następnego lub poprzedniego, który może być oznaczony fokusem.

13. Przeglądanie

Zasada WCAG: Postrzegalność

Zalecenie

Sprawdź, czy użytkownik może kontrolować procesy odświeżania, nagłe zmiany jasności, otwieranie nowych okien, poruszanie lub migotanie treści. Uprzedzaj, że treść otwiera się w nowym oknie. Podaj informacje dotyczące przeglądania plików do pobrania. Nie uzależniaj wykonania zadania od limitu czasu, chyba że jest to niezbędne, i upewnij się, że wprowadzone dane zostaną odzyskane po przerwaniu uwierzytelnionej sesji. Upewnij się, że nietypowe wyrażenia i żargon są zrozumiałe. Proponuj dostępne wersje lub udostępnić dokumenty do pobrania.

Kryterium 13.1 [A] Czy na każdej stronie internetowej użytkownik ma kontrolę każdego limitu czasowego modyfikującego treść (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.1.1: Czy dla każdej strony internetowej każda procedura odświeżania lub automatycznego przekierowania (znacznik object, znacznik embed, znacznik svg, znacznik canvas, znacznik meta) spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Użytkownik może zatrzymać lub ponownie uruchomić odświeżanie.
  • Użytkownik może zwiększyć limit czasowy między dwoma odświeżeniami co najmniej dziesięciokrotnie.
  • Użytkownik jest ostrzegany o zbliżającym się odświeżaniu i ma co najmniej dwadzieścia sekund, aby zwiększyć limit czasu przed przyszłym odświeżeniem.
  • Limit czasu między dwoma odświeżeniami wynosi co najmniej dwadzieścia godzin.
 • Test 13.1.2: Czy dla każdej strony internetowej każda procedura przekierowania wykonana przy pomocy znacznika meta jest natychmiastowa (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
 • Test 13.1.3: Czy dla każdej strony internetowej każda procedura przekierowania wykonana przy pomocy skryptu spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Użytkownik może zatrzymać lub ponownie uruchomić przekierowanie.
  • Użytkownik może zwiększyć limit czasowy między dwoma przekierowaniami co najmniej dziesięciokrotnie.
  • Użytkownik jest ostrzegany o zbliżającym się przekierowaniu i ma co najmniej dwadzieścia sekund, aby zwiększyć limit czasu przed przyszłym przekierowaniem.
  • Limit czasu przed przekierowaniem wynosi co najmniej dwadzieścia godzin.
 • Test 13.1.4: Czy dla każdej strony internetowej każda procedura ograniczająca czas sesji spełnia jeden z tych warunków (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
  • Użytkownik może usunąć limit czasowy.
  • Użytkownik może zwiększyć limit czasowy.
  • Limit czasu przed zakończeniem sesji wynosi co najmniej dwadzieścia godzin.

Kryterium 13.2 [A] Czy na każdej stronie internetowej użytkownik jest ostrzegany przed każdym otwarciem nowego okna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.2.1: Czy na każdej stronie internetowej użytkownik jest ostrzegany o każdym otwarciu nowego okna przy pomocy linku (z atrybutem target="_blank" ) lub polecenia JavaScript?
 • Test 13.2.2: Czy na każdej stronie internetowej użytkownik jest ostrzegany o każdym otwarciu nowego okna przy pomocy znacznika object, applet lub embed?
 • Test 13.2.3: Czy na każdej stronie internetowej użytkownik jest ostrzegany o każdym otwarciu nowego okna przy pomocy kontrolki formularza?

Kryterium 13.3 [A] Na żadnej stronie internetowej otwarcie nowego okna nie powinno mieć miejsca bez akcji użytkownika. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.3.1: Na żadnej stronie internetowej otwarcie nowego okna nie powinno mieć miejsca bez akcji użytkownika. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Kryterium 13.4 [AAA] Na żadnej stronie internetowej żadne zadanie nie powinno wymagać limitu czasu dla realizacji, chyba, że odbywa się w czasie rzeczywistym lub limit ten jest kluczowy. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.4.1: Czy dla każdej strony internetowej każde zadanie ograniczone w czasie spełnia jeden z tych warunków?
  • Zadanie wykonuje się w czasie rzeczywistym.
  • Zadanie wymaga dużego limitu czasu do prawidłowego wykonania.

Kryterium 13.5 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej przy przerwaniu sesji uwierzytelnionej dane wprowadzone przez użytkownika są odzyskiwane po ponownym uwierzytelnieniu?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.5.1: Czy na każdej stronie internetowej przy przerwaniu sesji uwierzytelnionej, dane wprowadzone przez użytkownika są odzyskiwane po ponownym uwierzytelnieniu?

Kryterium 13.6 [A] Czy na każdej stronie internetowej dla każdego pobieranego pliku istnieją informacje dotyczące jego przeglądania (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.6.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy plik pobierany przez link lub formularz ma informacje dotyczące swojego formatu (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
 • Test 13.6.2: Czy na każdej stronie internetowej każdy plik pobierany przez link lub formularz ma informacje dotyczące jego wielkości (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?
 • Test 13.6.3: Czy na każdej stronie internetowej każdy plik pobierany przez link lub formularz ma, jeśli to konieczne, informacje dotyczące jego języka (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 13.7 [A] Czy na każdej stronie internetowej każdy pobierany dokument biurowy ma, jeśli to konieczne, dostępną wersję?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.7.1: Czy dla każdej strony internetowej każda funkcjonalność pobierania elektronicznego dokumentu biurowego spełnia jeden z tych warunków?
  • Pobierany dokument jest kompatybilny z dostępnością.
  • Istnieje wersja alternatywna pobieranego dokumentu kompatybilna z dostępnością.
  • Istnieje wersja alternatywna pobieranego dokumentu w dostępnym formacie HTML.

Kryterium 13.8 [A] Czy dla każdego dokumentu elektronicznego, który ma dostępną wersję, wersja ta zapewnia taką samą informację?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.8.1: Czy każdy elektroniczny dokument biurowy, który ma dostępną wersję spełnia jeden z tych warunków?
  • Wersja kompatybilna z dostępnością zapewnia taką samą informację.
  • Wersja alternatywna w formacie HTML jest adekwatna i zapewnia taką samą informację.

Kryterium 13.9 [AAA] Czy dla każdej strony internetowej nietypowe wyrażenia, wyrażenia idiomatyczne lub żargon są wyjaśnione?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.9.1: Czy dla każdej strony internetowej każde nietypowe wyrażenia, wyrażenia idiomatyczne lub żargon spełniają te warunki?
  • Istnieje definicja w powiązanym kontekście wyrażenia wskazanego przez znacznik dfn.
  • Istnieje definicja na liście definicji.
  • Istnieje definicja na stronie.
  • Wyrażenie jest zawarte w linku umożliwiającym dostęp do definicji.

Kryterium 13.10 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej dla każdego wyrażenia nietypowego lub ograniczonego, idiomatycznego lub żargonu, który ma definicję, definicja ta jest adekwatna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.10.1: Czy na każdej stronie internetowej dla każdego wyrażenia nietypowego lub ograniczonego, idiomatycznego lub żargonu, który ma definicję, definicja ta spełnia jeden z tych warunków?
  • Treść powiązanej definicji jest adekwatna.
  • Treść znacznika dd z listy definicji jest adekwatna.
  • Definicja podana przez powiązany kontekst jest adekwatna.

Kryterium 13.11 [A] Czy na każdej stronie internetowej każda zaszyfrowana treść (ASCII art, emotikony, zaszyfrowany tekst) ma alternatywę?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.11.1: Czy na każdej stronie internetowej każda zaszyfrowana treść (ASCII art, emotikony, zaszyfrowany tekst) spełnia jeden z tych warunków?
  • Dostępny jest atrybut title.
  • Definicja jest podana przez powiązany kontekst.

Kryterium 13.12 [A] Czy na każdej stronie internetowej każda zaszyfrowana treść (ASCII art, emotikony, zaszyfrowany tekst), która ma alternatywę, jest adekwatna?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.12.1: Czy na każdej stronie internetowej każda zaszyfrowana treść (ASCII art, emotikony, zaszyfrowany tekst) spełnia jeden z tych warunków?
  • Treść atrybutu title jest adekwatna.
  • Definicja podana przez powiązany kontekst jest adekwatna.

Kryterium 13.13 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej dla każdego wyrazu, którego znaczenie może być niezrozumiałe bez poznania wymowy, wymowa jest podana?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.13.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy wyraz, którego znaczenie może być niezrozumiałe bez poznania wymowy, spełnia jeden z tych warunków?
  • Wymowa jest podana przy wyrazie.
  • Wymowa jest dostępna przez link.

Kryterium 13.14 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej każdy tekst, który wymaga bardziej zaawansowanego poziomu lektury niż poziom wykształcenia średniego I stopnia, ma wersję alternatywną?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.14.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy tekst, który wymaga bardziej zaawansowanego poziomu lektury niż poziom wykształcenia średniego I stopnia (z wyjątkiem nazw własnych i tytułu), spełnia jeden z tych warunków?
  • Dostępne są ilustracje lub symbole graficzne dostosowane do poziomu wykształcenia średniego I stopnia.
  • Istnieje wersja w języku migowym.
  • Istnieje wersja mówiona tekstu.
  • Istnieje streszczenie dostosowane do poziomu wykształcenia średniego I stopnia.

Kryterium 13.15 [A] Czy na każdej stronie internetowej nagłe zmiany luminancji lub efekty błyskowe są poprawnie używane?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.15.1: Czy na każdej stronie internetowej każdy obraz (znacznik img, znacznik svg, znacznik canvas, znacznik embed lub znacznik object), który powoduje nagłą zmianę luminancji lub efekty błyskowe, spełnia jeden z tych warunków?
  • Częstotliwość efektu jest mniejsza niż 3 na sekundę.
  • Łączna całkowita powierzchnia efektów jest mniejsza lub równa 21 824 pikseli.
 • Test 13.15.2: Czy na każdej stronie internetowej każdy skrypt, który powoduje nagłą zmianę nagła zmiana luminancji lub efekty błyskowe, spełnia jeden z tych warunków?
  • Częstotliwość efektu jest mniejsza niż 3 nasekundę.
  • Łączna całkowita powierzchnia efektów jest mniejsza lub równa 21 824 pikseli.
 • Test 13.15.3: Czy na każdej stronie internetowej każdy formatowanie CSS, które powoduje nagłą zmianę luminancji lub efekty błyskowe spełnia jeden z tych warunków?
  • Częstotliwość efektu jest mniejsza niż 3 na sekundę.
  • Łączna całkowita powierzchnia efektów jest mniejsza lub równa 21 824 pikseli.

Kryterium 13.16 [AAA] Czy na każdej stronie internetowej nagła zmiana luminancji lub efekty błyskowe mają częstotliwość mniejszą lub równą niż 3 na sekundę?

Zasada WCAG: Postrzegalność

Kryterium 13.17 [A] Czy na każdej stronie internetowej każdy animowany lub migający tekst jest kontrolowany przez użytkownika?

Zasada WCAG: Postrzegalność

 • Test 13.17.1: Czy dla każdej strony internetowej w ruchu, uruchamianej automatycznie, każdy element oznaczony spełnia jeden z tych warunków?
  • Czas trwania ruchu jest równy lub krótszy niż 5 sekund.
  • Użytkownik może zatrzymać lub ponownie włączyć ruch.
  • Użytkownik może zatrzymać i ukryć treści będące w ruchu.
  • Użytkownik może wyświetlić wszystkie informacje bez ruchu.
 • Test 13.17.2: Czy każda strona internetowa w ruchu, uruchamiana automatycznie, każdy element, spełnia jeden z tych warunków?
  • Czas migania jest równy lub krótszy niż 5 sekund.
  • Użytkownik może zatrzymać i ponownie włączyć miganie.
  • Użytkownik może zatrzymać i ukryć migające treści.
  • Użytkownik może wyświetlić wszystkie informacje bez migania.