Przypadki szczególne

Wiele kryteriów RGAA odnosi się do przypadków szczególnych niezbędnych do zrozumienia i zastosowania. Dokument ten przedstawia listę wszystkich przypadków szczególnych, dla których dane kryterium nie ma zastosowania.

Obrazy

Kryterium 1.3

Dostępna jest obsługa przypadków szczególnych, gdy obraz jest używany jako CAPTCHA lub jako obraz-test. W takiej sytuacji, gdy nie jest możliwe podanie adekwatnej alternatywy bez naruszenia obiektu CAPTCHA lub testu, kryterium nie ma zastosowania.

Uwaga: przypadek CAPTCHA i obrazów-testów jest szczegółowo omówiony w kryterium 1.4.

Kryterium 1.8

Dla tego kryterium dostępna jest obsługa przypadku szczególnego, gdy tekst stanowi część logo lub elementu powiązanego z tożsamością graficzną organizacji lub firmy (np. slogan) lub gdy tekst jest używany jako CAPTCHA lub jako obraz-test. W tych sytuacjach kryterium nie ma zastosowania dla tych elementów.

Kryterium 1.9

Dla tego kryterium dostępna jest obsługa przypadku szczególnego, gdy tekst stanowi część logo lub elementu powiązanego z tożsamością graficzną organizacji lub firmy (np. slogan) lub gdy tekst jest używany jako CAPTCHA lub jako obraz-test. W tych sytuacjach kryterium nie ma zastosowania dla tych elementów.

Kolory

Kryteria 3.3 - 3.4

W tych sytuacjach, kryteria nie są stosowane dla tych elementów.

Uwaga 1: Przypadki szczególne dotyczące tekstów powiązanych z tożsamością graficzną organizacji lub firmy powinny być ograniczone do szczególnych elementów, takich jak przykładowo slogan. W przypadku, gdy chodzi o całą szatę graficzną, szczególnie, gdy szata graficzna jest narzucona, na przykład przy wyborze koloru fontu, rozwiązanie polega na możliwości zastosowania wersji alternatywnej, z silnym kontrastem.

Uwaga 2: Kryterium nie ma zastosowania do zmiany kolorów wynikającej z oznaczenia fokusem, chyba, że podczas oznaczania fokusem zmienia się również treść.

Uwaga 3: Kryterium nie ma zastosowania dla wskazanie statusu linków (odwiedzone lub aktywne).

Multimedia

Kryteria 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.5 - 4.7 - 4.9 - 4.11 - 4.13

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy:

W takich sytuacjach kryterium nie ma zastosowania.

Kryterium 4.15

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy media zmienne w czasie są wykorzystywane do celów dekoracyjnych (co oznacza, że nie niosą żadnych informacji). W takiej sytuacji kryterium nie ma zastosowania.

Kryterium 4.16

Przypadek szczególnych ma miejsce, gdy:

W takich sytuacjach kryterium nie ma zastosowania.

Kryterium 4.19

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy media zmienne w czasie są używane jako CAPTCHA lub stanowią część testu, który nie ma zastosowania, gdy tło dźwiękowe mogły zostać wyłączone lub jeśli ścieżki dialogowe były o 20 decybeli głośniejsze od tła dźwiękowego. W takich sytuacjach kryterium nie ma zastosowania.

Kryterium 4.22

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy media zmienne w czasie lub niezmienne w czasie są wykorzystywane do celów dekoracyjnych (co oznacza, że nie niosą żadnych informacji). W takich sytuacjach kryterium nie ma zastosowania.

Tabele

Kryterium 5.3

API ARIA proponuje mechanizm umożliwiający zwiększenie roli natywnej elementu HTML dla zdefiniowania komponentów. Tym samym możliwe jest użycie tabeli układu dla utworzenia list:

<table role="list">
  <tr role="listitem">
  <td role="presentation"><img src="puce.png"alt=""/></td>
  <td role="presentation">lorem ipsum</td>
  </tr>
 …
  </table>

Takie użycie jest niezalecane, mimo iż jest zgodne. Tabela nie jest wyświetlana jako tabela, ale jako lista i nie jest konieczne informowanie, że jest to tabela układu. W takim przypadku kryterium nie ma zastosowania.

Odnośniki

Kryteria 6.1 i 6.3

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy link jest niejasny dla wszystkich. W takiej sytuacji, gdy nie można bardziej doprecyzować linku w jego kontekście, kryterium nie ma zastosowania.

Skrypty

Kryterium 7.3

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy funkcjonalność zależy od użycia oprogramowania do zarządzania zdarzeniami bez uniwersalnego odpowiednika, przykładowo aplikacja do rysowania odręcznego nie będzie mogła być kontrolowana z klawiatury. W takich sytuacjach kryterium nie ma zastosowania.

Kryterium 7.5

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy niechciany alert dotyczy przypadku sytuacji awaryjnej, zdarzenia lub nagłej i nieprzewidzianej sytuacji, która wymaga natychmiastowego działania, aby chronić zdrowie, bezpieczeństwo lub własność. W takich sytuacjach kryterium nie ma zastosowania.

Elementy obowiązkowe

Kryterium 8.2

Przypadek szczególny ma miejsce dla zgodności kodu HTML.

Dla zapewnienia stopniowego wprowadzania HTML5 przez przeglądarki, API dostępności i technologie wspomagające, niektóre kryteria mogą wiązać się z koniecznością zastosowania atrybutów lub znaczników uznawanych za „przestarzałe“ w HTML5. W takim przypadku test 8.2.2 nie ma zastosowania.

Kryterium 8.7

Przypadek szczególny ma miejsce dla zmiany języka dla następujących przypadków:

Uwaga: dla nazw pospolitych z języka obcego, nieistniejących w oficjalnym słowniku internetowym, które przyjęły się w języku potocznym (na przykład newsletter): kryterium ma zastosowanie tylko wtedy, gdy brak informacji w danym języku może spowodować niezrozumienie przy odtwarzaniu.

Prezentacja informacji

Kryterium 10.4

Przypadek szczególny ma miejsce dla fontów-ikon. Fonty-ikony umożliwiają utworzenie ikon z pliku czcionki. W takich przypadkach dozwolone jest użycie rozmiarów w jednostkach stałych dla właściwości CSS font-size.

Kryterium 10.11

Przypadek szczególny ma miejsce dla języków chińskich, japońskich i koreańskich. W takich sytuacjach liczba znaków referencyjnych wynosi 40.

Kryterium 12.1

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy witryna internetowa składa się tylko z jednej strony lub bardzo ograniczonej liczby stron (zob. uwaga), dla których funkcja wyszukiwania przeglądarki jest uznawana za równoważną do wyszukiwarki. W takim przypadku kryterium nie ma zastosowania.

Uwaga: w tym szczególnym przypadku, za witrynę o ograniczonej liczbie stron uznaje się witrynę z 2 lub 3 stronami, z treścią o dość niewielkiej objętości.

Kryteria 12.2 - 12.3

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy:

Strony zestawu stron są wynikiem lub częścią procesu (na przykład procesu płatności lub przyjmowania zamówień);

Strona jest stroną domową;

Witryna internetowa składa się tylko z jednej strony. W takich sytuacjach kryterium nie ma zastosowania.

Kryterium 12.8

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy strona jest stroną główną lub gdy witryna internetowa składa się tylko z jednej strony. W takim przypadku kryterium nie ma zastosowania.

Kryteria 12.11

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy witryna internetowa składa się tylko z jednej strony.

W takim przypadku obowiązkowy link szybkiego dostępu jest związany z kontekstem strony: przykładowo obecność lub brak nawigacji lub dodatkowe treści. Kryterium można uznać za niemające zastosowania, gdy okaże się, że link szybkiego dostępu jest niepotrzebny.

Przeglądanie

Kryterium 13.1

Przypadek szczególny ma miejsce,gdy limit czasowy jest znaczny, zwłaszcza gdy nie można go usunąć bez fundamentalnej zmiany treści lub funkcjonalności związanych z treścią.

W takich sytuacjach kryterium nie ma zastosowania. Przykładowo odświeżenie strumienia RSS na stronie nie ma istotnego limitu czasowego; kryterium ma zastosowanie. Natomiast automatyczne przekierowanie, które prowadzi do nowej wersji strony ze starego url jest istotne; kryterium nie ma zastosowania.

Kryterium 13.6

Przypadek szczególny ma miejsce, gdy dokument jest tworzony dynamicznie (na przykład faktura). W takiej sytuacji podanie rozmiaru jest fakultatywne, wymagane są inne informacje (typ pliku i język).