Środowisko testowe

Wiele kryteriów RGAA odnosi się do testów, które należy przeprowadzić z użyciem zestawu rożnych technologii wspomagających, przeglądarek i systemów operacyjnych. Ten dokument opisuje i wyjaśnia kombinacje wybrane jako podstawowe.

Zgodność z technologiami wspomagającymi - Środowisko testowe

Podstawę środowiska testowego stanowią konfiguracje (technologie wspomagające, system operacyjny, przeglądarka), które pozwalają stwierdzić, że ​​oprogramowanie oparte na HTML5/ARIA jest „obsługuje dostępność” zgodnie z WCAG 2.0.

Lista kombinacji została sporządzona w drodze wyboru na podstawie listy technologii wspomagających, które są wystarczająco rozpowszechnione, lub w niektórych przypadkach(np.: OS X), są dostarczane natywnie i stanowią preferowany przez użytkowników sposób dostępu do informacji i funkcjonalności.

Metodologia zastosowana do ustalenia bazy referncyjnej została szczegółowo opisana w dokumencie: „Base de référence pour la compatibilité avec l'accessibilité” (tłumaczenie: Podstawa zgodności z technologiami wspomagajacymi). Można go pobrać jako plik ODT (25 kb, w języku francuskim) lub PDF (610 kb, w języku francuskim).

Środowisko testowe

Podstawowe środowisko testowe pozwalające uwzględnić jak największą liczbę użytkowników, składa się z kombinacji łączących wystarczająco rozpowszechnione technologie wspomagające, dwa systemy operacyjne Windows XP+ i OSX oraz trzy przeglądarki IE9+, Firefox i Safari.

Aby narzędzie HTML5/ARIA lub jego alternatywa było uznane za kompatybilne z dostępnością, musi być w pełni funkcjonalne w zakresie odtwarzania i funkcjonalności, w co najmniej jednej z następujących kombinacji:

Środowisko testowe - Kombinacja 1
Technologie wspomagające (TW)Wersja TWPrzeglądarka
NVDAOstatnia wersjaFirefox
JAWSWersja poprzedniaFirefox or Internet Explorer 9+
Voice OverOstatnia wersjaSafari
Środowisko testowe - Kombinacja 2
Technologie wspomagające (TW)Wersja TWPrzeglądarka
JAWSWersja poprzedniaFirefox
NVDAOstatnia wersjaFirefox or Internet Explorer 9+
Voice OverOstatnia wersjaSafari
Środowisko testowe - Kombinacja 3
Technologie wspomagające (TW)Wersja TWPrzeglądarka
JAWSWersja poprzedniaFirefox
Window-EyesWersja poprzedniaFirefox or Internet Explorer 9+
Voice OverOstatnia wersjaSafari
Środowisko testowe - Kombinacja 4
Technologie wspomagające (TW)Wersja TWPrzeglądarka
Window-EyesWersja poprzedniaFirefox
JAWSWersja poprzedniaFirefox or Internet Explorer 9+
Voice OverOstatnia wersjaSafari

Uwaga: Ponieważ czytnik ekranu NVDA nie wymaga zakupu licencji komercyjnej i obejmuje wszystkie wersje systemu Windows, preferowane są dwie pierwsze kombinacje. Kombinacja NVDA + Window-Eyes nie może być zaakceptowana, ponieważ nie obejmuje wystarczająco dużej części zastosowań.

Wymagania dodatkowe

Należy również przestrzegać następujących zasad:

  1. Wszystkie narzędzia HTML5 / ARIA lub ich alternatywy muszą być w pełni funkcjonalne, na wszystkich stronach witryny, bez konieczności zmiany używanej technologii wspomagającej;
  2. Jeśli zostaną zaproponowane narzędzia alternatywne do HTML5 / ARIA, nie powinny wymagać dezaktywacji technologii (na przykład JavaScript lub wtyczka Flash), chyba, że chodzi o funkcjonalność zaproponowaną przez samą witrynę. Na przykład:
    • Witryna udostępnia w pełni funkcjonalną wersję alternatywną bez odwoływania się do technologii, których użycie nie jest kompatybilne z dostępnością;
    • Witryna udostępnia funkcjonalność zamiany narzędzi HTML5 / ARIA na kompatybilne narzędzia alternatywne;
  3. Użytkownikowi technologii wspomagających udostępnia się środek umożliwiający powiadamianie o napotkanych problemach i uzyskanie, przy pomocy mechanizmów kompensujących, informacji, które nie zostały udostępnione;
  4. Jeśli sporządzona została deklaracja zgodności, musi zawierać co najmniej listę technologii wspomagających, dla których narzędzia HTML5/ARIA zostały przetestowane i wyniki tych testów (na przykład „obsługiwane“, „nieobsługiwane“, „obsługiwane częściowo“).

Środowisko kontrolowane

Jeśli witryna internetowa jest przeznaczona do rozpowszechniania i użytkowania w środowisku kontrolowanym, baza referencyjna składa się z konfiguracji (technologie wspomagające, system operacyjny, przeglądarka) rzeczywiście używanych w środowisku kontrolowanym.

Na przykład, gdy witryna internetowa jest używana wyłącznie w środowisku GNU/Linux, testy powinny być wykonane wyłącznie na przeglądarkach używanych przez aplikacje tej platformy. Baza ta jest zastępowana bazą referencyjną używaną w środowiskach niekontrolowanych.