Noty prawne

Licencja RGAA

RGAA to Ogólne Wytyczne Dostępności dla Administracji wydane przez rząd francuski objęte otwartą licencją, której szczegóły podano poniżej.

Licencja RGAA 3 2017

RGAA 3 są oparte na międzynarodowym standardzie WCAG 2.0

Ten dokument jest dokumentem rządu francuskiego objętym otwartą licencją 1.0 lub nowszą, podobnie jak wszystkie dokumenty przechowywane na references.modernisation.gouv.fr. Zobacz warunki korzystania z licencji w notach prawnych.

Repozytorium techniczne (lista kryteriów, słownik, przypadki szczególne, uwagi techniczne, podstawowe środowisko testowe) są dostosowaną kopią repozytorium AccessiWeb HTML5/ARIA - wersja robocza z 19.12.2013 - opublikowana przez stowarzyszenie BrailleNet.

Licencja RGAA 4

RGAA 4 są oparte na międzynarodowym standardzie WCAG 2.1

Ten dokument jest dokumentem rządu francuskiego objętym otwartą licencją 2.0 lub nowszą.

Część 2 RGAA 4.0, czyli techniczna metoda weryfikacji zgodności ze standardem referencyjnym została dostosowana na podstawie normy technicznej RGAA 3 zaktualizowanej w 2017 r. (lista kryteriów, słownik, przypadki szczególne, uwagi techniczne, podstawowe środowisko testowe), które są dostosowaną kopią repozytorium AccessiWeb HTML5/ARIA - wersja robocza z 19.12.2013 - opublikowana przez stowarzyszenie BrailleNet.

O edycji RGAA autorstwa Pracowni Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl

Ta strona internetowa jest inicjatywą Pracowni Dostepności Cyfrowej LepszyWeb.pl. Jest to wierna reprodukcja oryginalnych dokumentów w języku francuskim i angielskim poszerzona o polskie tłumaczenie.

Robocze tłumaczenie wersji RGAA 3.2017 zostało wykonane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji i opublikowane na stronie RGAA - Francuska metodyka badania dostępności. Pracownia Dostepności Cyfrowej LepszyWeb.pl dokonała licznych poprawek i uzupełnień tego tłumaczenia oraz opublikowała je w wersji internetowej.

Tłumaczenie RGAA 4.0 zostało w całości wykonane przez Pracownię Dostępności Cyfrowej LepszyzWeb.pl. Podczas prac nad tłumaczeniem RGAA 4.0 dokonano także kolejnej korekty tłumaczenia RGAA 3.2017.

Zastrzeżenie: Tłumaczenie na język polski NIE JEST tłumaczeniem normatywnym. Jest ono dostępne wyłącznie w celach informacyjnych. Jedyną wersją normatywną jest oficjalna wersją RGAA w języku francuskim.

Kontakt

Jeśli wykryjesz błędy, masz sugestie lub chcesz wnieś wkład w rozwój oryginalnego projektu, odwiedź stronę repozytorium projektu na Github.

Jeżeli chcesz pomoc w udoskonaleniu edycji polskie i polskiej wersji językowej, napisz do nas na Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl albo złoś uwagi na naszej stronie Github

Odpowiedzialność prawna

Wydawca

Witryna jest opublikowana przez Pracownię Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl Stefan Wajda i hostowana przez Smarthost.pl.

Podziękowania

Strona została napisana na Tiny Typo przez Tanaguru. W polskim wydaniu dokonano jedynie drobnego dostosowania stylu.